Leer- en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar

Volg de ontwikkeling en plan het aanbod voor het jonge kind

Bestel Leerlijnen

Een pakket voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind. Voor een pedagogisch medewerker of leerkracht is het zinvol om een hulpmiddel te gebruiken om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en eventueel het onderwijs te plannen. Het pakket Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind helpt je daarbij.

Test voor onderschrift.
Leer- en ontwikkelinglijnen 0-7 jaar in ParnasSys

Leer- en ontwikkelinglijnen 0-7 jaar in ParnasSys

Vernieuwde leer- en ontwikkelingslijnen

Vanaf september 2023 is er een vernieuwde versie van de Leer- en ontwikkelingslijnen beschikbaar. Lees verder in deze blog!

Lees verder

Downloads

Via onderstaande knop kom je op een pagina waar je alle bestanden bij Leerlijnen jonge kind kunt downloaden. Denk aan doelenlijsten, handleidingen en verantwoording. Je vindt hier ook de inhouden van de vernieuwde leerlijnen (vanaf schooljaar 2023-2024 te gebruiken).

Downloads

Hoe ziet een implementatietraject er uit?  

Leer- en ontwikkelingslijnen 4-7 jaar

Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van het systeem om kwalitatief goed onderwijs te realiseren.

Een scholingstraject is altijd maatwerk. Dit wordt aangepast aan de uitgangspunten en beginsituatie van de school. Meestal bestaat een traject uit een intake en drie dagdelen (team)scholing. Download hier uitgebreide informatie over het implementatietraject.

Gratis productvoorstelling

Wil je meer informatie over de Leerlijnen Jonge Kind? Klik hier voor de data van (gratis) productvoorstellingen.

Verdiepingsscholingen

Werk je al met de leerlijnen jonge kind, en wil je met je team een verdiepingsslag maken? Lees op deze pagina meer over ons begeleidingsaanbod gericht op de volgende thema‚Äôs.  

  • Thema 1: spelbegeleiding
  • Thema 2: taalstimulering
  • Thema 3: rekenstimulering 
  • Thema 4: sociaal-emotioneel functioneren versterken
  • Thema 5: motorische ondersteuning

Leerlijnen groep 3

Ontwikkeling volgen en onderwijs vormgeven in groep 1 en 2 aan de hand van leerlijnen en doelen gebeurt inmiddels op veel scholen! Naar aanleiding van vragen uit het werkveld om dit door te kunnen zetten in groep 3 zijn de leerlijnen jonge kind uitgebreid met leerlijnen groep 3. Die bieden de ruimte om (meer) vanuit spel het onderwijs in te richten.

Lees meer over de leerlijnen voor groep 3

Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar

De ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0-4 jaar zijn beschikbaar in Konnect. Deze lijnen vormen een doorgaande lijn vormen met de leerlijnen voor 4-7-jarigen in ParnasSys. Via een koppeling kan het dossier digitaal worden doorgestuurd naar ParnasSys.

Lees verder over de ontwikkelingslijnen in Konnect

Verplichting observatie-instrumenten kleuters

Vanaf 1 augustus 2022 mogen CITO-toetsen bij kleuters niet meer afgenomen mogen. Om de ontwikkeling van kleuters te volgen, kunnen alleen nog observatie-instrumenten worden ingezet. Als school mag je zelf kiezen welk instrument je wilt gebruiken, waarbij je zult kiezen voor een instrument dat past bij jullie visie op kleuteronderwijs. Door gebruik te maken van de Leerlijnen jonge kind voldoe je aan de wet- en regelgeving.