Burgerschap

Aan de slag met het thema burgerschap en voldoen aan de wettelijke kaders? Wij helpen je graag om je ambities scherp te krijgen en tot een doordacht en samenhangend beleid te komen voor het burgerschapsonderwijs. Daarnaast bieden we mogelijkheden tot monitoren en kun je aan de slag met ontwikkelpunten en handelingssuggesties zodat je praktisch het thema burgerschap kunt uitwerken.

Doelgericht, samenhangend en herkenbaar met burgerschap aan de slag?

 • Je werkt doelgericht aan de basiswaarden van de democratische rechtstaat, zoals wettelijk voorgeschreven en gehandhaafd. Met  ons hulpmiddel krijg je inzicht in de burgerschapscompetenties, zodat je je onderwijs nóg beter kunt afstemmen op de beginsituatie en behoeften van de leerlingen van jouw groep en school. Daarnaast kun je je proces en uitkomsten duidelijk richting de inspectie duiden.
 • Je werkt op een samenhangende manier aan burgerschap, waarbij alle aspecten van burgerschap en de basiswaarden van de democratische rechtstaat in een doorlopende leerlijn aan bod komen.
 • Je laat het aanbod burgerschap herkenbaar terugkomen in je school, passend bij je visie. We stimuleren leerkrachten om sensitief en responsief te handelen, om op een preventieve en curatieve manier aan burgerschap te werken.

 Wat biedt Zien!? 

 • Observatielijsten voor de leerkrachten.
 • Vragenlijsten voor de leerlingen, ouders en overige betrokkenen.
 • Ontwikkelpunten, passend bij de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen per bouw. Deze zijn preventief en curatief in te zetten.
 • Handelingssuggesties om aan de slag te gaan met kennis, vaardigheden en attitude.
 • Tips voor de leerkracht m.b.t. pedagogische vaardigheden om de ontwikkelpunten uit te lokken bij de leerlingen.
 • Portfoliobladen waarmee je de ontwikkeling goed kunt volgen en de leerlingen stimuleert om te reflecteren.

 Welke versie van burgerschap past bij mij? 

Om ieder van onze doelgroepen zo goed mogelijk te bedienen, hebben we verschillende versies ontwikkeld. Zo is er altijd een versie die bij jouw school past. Kies hieronder de versie van burgerschap die aansluit bij jouw onderwijs.

Je kunt aan de slag met burgerschap binnen het Zien!+ indeling: je ziet de Zien!+ ontwikkelvoorwaarden en ontwikkelgebieden uit het stuur, gekoppeld aan de context burgerschap. Op die manier voldoe je aan wat de inspectie vraagt van dit thema maar wel in de vertrouwde Zien! taal. Deze taal komt overeen met de andere contexten van Zien!+ (zoals mediawijsheid, omgaan met activiteiten en executieve functies).


StuurBurgerschap.jpg

Zien!+ burgerschap beschikt over een vragenlijst van 13 stellingen, voor zowel leerkracht als leerling. Hiermee kun je snel of gemakkelijk zien hoe jouw leerlingen ervoor staan op het gebied van burgerschap. Daarnaast biedt het ontwikkelpunten voor de onder-, midden- en bovenbouw en handelingssuggesties om met de ontwikkelpunten aan de slag te gaan.


CockpitBurgerschap.jpg

 
Wil je met een leerlijn burgerschap werken, gekoppeld aan 6 thema’s, die goed passen bij wat het inspectiekader voorschrijft? Dan kun je gebruik maken van de themalijst burgerschap. Met deze leerlijn werk je aan de volgende thema’s:
 • Samen
 • Verschillen
 • Duurzaamheid
 • Digitaal
 • Democratie
 • Wereld

Binnen de omgeving van Zien!+ kun je gebruik maken van de vragenlijsten en observatielijsten om je aanbod te monitoren. Benut de hulpmiddelen en suggesties die Zien!+ aanreikt om in de dagelijkse praktijk op een praktische manier invulling te geven aan burgerschapsonderwijs. De ontwikkelpunten gaan concreet in op aspecten rond kennis, vaardigheden en attitude.
 
Wil je met een leerlijn burgerschap werken op basis van christelijke-reformatorische principes? Dan kun je gebruik maken van de SLRO-leerlijn voor je aanbod. Binnen de omgeving van Zien!+ kun je gebruik maken van de vragenlijsten en observatielijsten om je aanbod te monitoren. Benut de hulpmiddelen en suggesties die Zien!+ aanreikt om in de dagelijkse praktijk op een praktische manier invulling te geven aan burgerschapsonderwijs. En gebruik de inhouden van Zien! tegelijkertijd om te voldoen aan wat de overheid vraagt met betrekking tot het volgen van de leerresultaten.
Met het aanbod van de SLRO leerlijn en de vragenlijsten uit Zien!+ werk je doelgericht en handelingsgericht aan burgerschap, wat aansluit op de eisen uit het inspectiekader.

Leerlijn-Burgerschap.png

 

Download de handreiking 'Burgerschap in Zien!',

Download

Aan de slag met Burgerschap!?

Dat gaat heel eenvoudig. Download het orderformulier, vul deze in en verstuur het via e-mail. Er wordt vervolgens contact met je opgenomen over de vervolgstappen.

Download orderformulier

Vragen?

Hulp nodig bij het maken van je keuze of het ontwikkelen van een visie op burgerschapsonderwijs? Laat je gegevens achter, dan nemen we snel mogelijk contact met je op.