Partners

Gouwe Academie werkt samen met diverse organisaties.

De partners waar Gouwe Academie nauw mee samenwerkt zijn:

ParnasSys (Topicus) 

ParnasSys, het leerlingvolgsysteem voor het basis-onderwijs van het bedrijf Topicus, wordt op de 
meeste basisscholen in Nederland gebruikt. Naast het 
basis LVS bieden ze diverse aanvullende modules aan, zoals Parro, Schoolkwaliteit, Zien! en Leerlijnen.  

Zien! is inhoudelijk ontwikkeld door- en eigendom van Gouwe Academie en wordt technisch beheerd en geëxploiteerd door ParnasSys. Voor de module leerlijnen is Gouwe Academie verantwoordelijk voor het beheer van de inhouden van de database met leerlijnen.  

Alle onderwijskundige ondersteuning om de mogelijkheden van ParnasSys en aanverwante modules optimaal te benutten wordt geboden door de ParnasSys Academie.  

Meer over ParnasSys

Educator 

Educator ontwikkelt softwaretoepassingen voor onderwijs en bedrijfsleven. Zij verzorgt voor Gouwe Academie de technische exploitatie van de producten Kindkans en Zien!vo waar Gouwe Academie eigenaar van is. Rondom het product Kindkans is er sprake van een gezamenlijke businesscase met Gouwe Academie. 

Meer over Educator

Gynzy 

Het bedrijf Gynzy ontwikkelt en exploiteert een leerplatform voor het basisonderwijs met digibordsoftware én digitale lesstof.  

Alle onderwijskundige ondersteuning om de mogelijkheden van Gynzy optimaal te benutten wordt geboden door de Gynzy Academie (onderdeel van Gouwe Academie).

Meer over Gynzy

O21 

O21 ondersteunt scholen bij het benutten van digitale mogelijkheden om hun onderwijs te verbeteren. Onderwijsadviseurs van O21 verzorgen samen met onderwijsadviseurs van Gouwe Academie alle scholingen van de Gynzy Academie.  

Meer over O21

Kidskonnect 

KidsKonnect is een volledig geïntegreerd softwarepakket voor de kinderopvang. Binnen het kindvolgsysteem van Kidskonnect zijn de ontwikkelingslijnen voor 0-4 jarigen beschikbaar, die ontwikkeld zijn door Gouwe Academie. Ze vormen samen met de leerlijnen 4-7 jaar in ParnasSys een doorgaande lijn voor het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast is er een versie van Zien! voor BSO beschikbaar in Kidskonnect.  

Meer over Kidskonnect

Trebel 

Trebel is een app die als doel heeft om het welzijn van jongeren te verbeteren door dagelijks korte conversaties met hen aan te gaan. Gouwe Academie is samen met ontwikkelaars van Trebel bezig met een pilot om te kijken of het Zien!concept als basis gebruikt kan worden. Daarmee kunnen jongeren zelfstandig met ontwikkelpunten vanuit Zien! op een laagdrempelige manier aan de slag.  

Meer over Trebel

Riskchanger 

Riskchanger is onderdeel van Topicus en is het integrale kennis en software platform voor het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van uw processen vanuit governance, compliance en risicomanagement. Gouwe Academie werkt samen met Riskchanger, als kennispartner.  

Meer over Riskchanger

Presentis

Presentis is een digitaal leerlingadministratie- en begeleidingssysteem voor administratieve en onderwijsinhoudelijke zaken. Presentis biedt de mogelijkheid om de leerlingenadministratie, het plannen en volgen van onderwijs, het OPP en begeleiding en zelfs het individuele rooster en portfolio een plek te geven. Doordat Presentis is ontwikkeld door mensen uit het onderwijs zijn alle onderdelen van het programma op een logische en efficiënte manier met elkaar verbonden en hoeven zaken maar 1 keer genoteerd te worden.  Presentis is ontstaan in het Praktijkonderwijs en wordt inmiddels gebruikt in het PrO, VSO, VO en PO.

Meer over Presentis