Zien!

Aan de slag met brede vorming bij je leerlingen

Aan de slag met de brede vorming bij je leerlingen? Met Zien! breng je via observaties de onderdelen van brede vorming in kaart. Het gaat verder dan alleen volgen. Met Zien! kan je het hele proces van handelingsgericht werken doorlopen: van signaleren tot handelen. Met vragenlijsten en observatielijsten breng je de brede vorming van leerlingen in kaart. Je leert het gedrag van de leerlingen nog beter begrijpen en duiden.

De resultaten van de lijsten geven je inzicht wat goed gaat en waar aandachtspunten liggen. Je krijgt concrete doelen, handelingssuggesties en tips voor het pedagogisch handelen van de leerkracht. Samen zet je ze in om de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Als leerkracht word je op deze manier geholpen bij het opstellen van een handelingsgerichte aanpak, zowel voor de groep als voor de leerling. Die ontwikkeling kun je goed volgen door er cyclisch op te reflecteren in het portfolio.

Zien! helpt je op de volgende manier:

 • Bevorder de sensitiviteit en responsiviteit van leerkrachten
 • Gebruik Zien! preventief én curatief
 • Verantwoord het proces en de uitkomsten duidelijk richting inspectie
 • Integreer het beeld van leerkracht, leerling, ouders en overige betrokkenen
 • Overzicht van resultaten van afgeronde vragenlijsten (op leerling- of groepsniveau)

Wat biedt Zien!? 

 • Observatielijsten voor de leerkrachten
 • Vragenlijsten voor de leerlingen, ouders en overige betrokkenen
 • Ontwikkelpunten, passend bij de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen per bouw
 • Handelingssuggesties per ontwikkelpunt
 • Tips voor de leerkracht m.b.t. pedagogische vaardigheden om de ontwikkelpunten uit te lokken bij de leerlingen.

Welke versie van Zien! past bij mij? 

Om ieder van onze doelgroepen zo goed mogelijk te bedienen, hebben we verschillende versies ontwikkeld. Zo is er altijd een versie die bij jouw school past. Kies hieronder de versie van Zien! die aansluit bij jouw onderwijs.

Met Zien!+ willen we leraren stimuleren om actief met de brede vorming van leerlingen bezig te zijn. Vragenlijsten, ontwikkelpunten, handelingssuggesties en hulpbladen voor een portfolio zijn daarbij hulpmiddelen en geen doel op zich. Doel is om de brede vorming van leerlingen te registreren én te versterken. 

De ontwikkeling van jouw leerlingen start met de ontwikkelvoorwaarden (welbevinden, betrokkenheid, veiligheidsbeleving en aantasting van de veiligheid). Deze zijn voorwaardelijk om tot leren en ontwikkelen te komen. Daarnaast kunnen leerlingen vaardigheden ontwikkelen op verschillende gebieden. Deze ontwikkelgebieden hebben we weergegeven in een stuur, waarbij de verantwoordelijkheid van leerlingen een belangrijk aspect is. Het kind staat niet alleen aan het stuur, maar wordt begeleid door de leerkracht. Binnen Zien!+ wordt ook veel aandacht besteed aan hoe de leerkracht de zelfsturing bij leerlingen op een zo goed mogelijke manier kan ondersteunen, passend bij de ontwikkelleeftijden van alle leerlingen.


Contexten
De ontwikkelvoorwaarden en ontwikkelgebieden van Zien!+ zijn te observeren in verschillende contexten. Zo kun je initiatief nemen in de klas, door aan de slag te gaan met je werk, wanneer je op social media zit en op straat wanneer je een onbekende groet. Binnen Zien!+ maken we onderscheid tussen 4 contexten.

Omgaan met activiteiten. Binnen deze context gaat het om vaardigheden die nodig zijn om een taak goed te kunnen uitvoeren, denk aan executieve functies of leren leren.
 
 • Burgerschap. Binnen deze context gaat het om het goed kunnen omgaan met gebruiken, gewoonten en rituelen die je niet kent.
 • Omgaan met media. Binnen deze context gaat het om de aspecten van digitale geletterdheid.
 • Omgaan met bekenden. Binnen deze context gaat het om de contacten met bekende anderen, bijvoorbeeld je klasgenoten. Deze context zal door de meeste scholen met een ander instrument gemonitord worden (sociaal-emotioneel), bijvoorbeeld Kindbegrip of Cito LiB.
Als school kies je zelf voor welke contexten je met behulp van Zien!+ planmatig en doelgericht aan de slag wilt. Ieder van die contexten heeft zijn eigen vragenlijsten, ontwikkelpunten, handelingssuggesties, tips voor de leerkracht en hulpbladen voor een portfolio. Zo kan iedere school kiezen welke versie het beste past bij de eigen visie en werkwijze.

Tips voor leerkrachten
Om leerkrachten te helpen hoe ze de brede vorming van leerling optimaal kunnen versterken, hebben we ook een handreiking ontwikkeld. In deze handreiking vind je tips hoe jij je pedagogisch handelen kunt inzetten om de ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren.

Wil je meer informatie over Zien!+, bezoek dan één van onze productvoorstellingen.Stuur-Zien!.png
Ben jij een school in het het speciaal (basis)onderwijs? Gebruik dan Zien!1-16 voor het in kaart brengen van het sociaal-emotionele ontwikkeling.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen start met de graadmeters, het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen. Deze zijn voorwaardelijk om tot leren en ontwikkelen te komen. Daarnaast onderscheidt Zien!1-16 vijf sociale vaardigheden. In totaal worden deze zeven dimensies geobserveerd.

Zien.jpg

Bij de antwoordopties in Zien! voor s(b)o en vso speelt vooral mee in wat voor soort situatie de leerling het gedrag al laat zien, en in welke frequentie. Dit heeft als meerwaarde dat je in de groeps- en leerlingprofielen sneller ziet welke ondersteuning de leerling nodig heeft én het maakt het makkelijk om het ontwikkelingsperspectief op te stellen en te evalueren, wat betreft het sociaal-emotioneel functioneren. Voor scholen die werken met het landelijk doelgroepenmodel is er bovendien een koppeling gemaakt met Zien!scores.

 

Leerlingvragenlijsten 

Er zijn speciale versies van de leerlingvragenlijsten gemaakt voor leerlingen waar de reguliere, digitale versie Zien! Leerling 5-8 te moeilijk blijkt te zijn. De vragenlijst is digitaal af te nemen. Voor leerlingen die dit niet zelfstandig kunnen, is er ook een mogelijkheid om de lijst op papier af te nemen. De resultaten kunnen na afloop worden ingevoerd in Zien!. De leerlingvragenlijst Zien! 1-16 mag (ook) gebruikt worden voor het monitoren van de sociale veiligheid. Voor scholen die alleen de monitoring willen afnemen, is er een aparte (kortere) vragenlijst gemaakt.

Er zijn meerdere versies van het boekje met de vragenlijst, waarbij de stellingen hetzelfde zijn: 
Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving
Versie met vraagstelling in picto’s

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving

Omgaan met activiteiten

Speciaal voor het s(b)o en vso-zml is er een aparte vragenlijst van Zien!+ omgaan met activiteiten opgesteld. Binnen deze context is aandacht voor hoe jouw leerlingen omgaan met activiteiten, inclusief executieve functies en leren leren. Binnen deze context kun je 12 dimensies observeren. Elke dimensie wordt bevraagd door middel van 4 stellingen. Naast de bekende dimensies, zoals Welbevinden, zijn er een aantal extra toegevoegd, zoals de denkvaardigheden (kritisch, creatief en analytisch denken).  
 
Ook aan de slag met mediawijsheid? Je kunt dan binnen dezelfde Zien!-licentie gebruik maken van de vragenlijsten over het omgaan met media.

  Meer informatie over burgerschap vind je hier
Voor meer informatie over Zien!vo, zie de externe website. www.zienvo.nl

Aan de slag met Zien!?

Dat gaat heel eenvoudig. Download het orderformulier, vul deze in en verstuur het via e-mail. Er wordt vervolgens contact met je opgenomen over de vervolgstappen.

Download orderformulier

Vragen?

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Laat hiernaast je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.