Met Kindkans organiseer je passend onderwijs in jullie samenwerkingsverband voor primair of voortgezet onderwijs. Je deelt veilig hulpvragen en documenten, verdeelt middelen, wijst arrangementen of toelaatbaarheidsverklaringen toe en overlegt gezamenlijk met het onderwijs, ouders, gemeente of zorg.