Met Kindkans organiseert u passend onderwijs in uw samenwerkingsverband voor primair of voortgezet onderwijs. U deelt veilig hulpvragen en documenten, verdeelt middelen, wijst arrangementen of toelaatbaarheidsverklaringen toe en overlegt gezamenlijk met het onderwijs, ouders, gemeente of zorg.