Producten

Gouwe Academie exploiteert verschillende producten

Zien!

Met Zien! breng je via observaties onderdelen van brede vorming (denk aan burgerschap, mediawijsheid en het omgaan met activiteiten) in kaart, maar het gaat verder dan alleen volgen. Je kunt je het hele proces van handelingsgericht werken doorlopen: van signaleren tot handelen. Op die manier word je als leerkracht geholpen bij het opstellen van een aanpak, zowel voor de groep als voor de leerling. Zo krijg je meer zicht op de ontwikkeling van je leerlingen en verbeter je de onderwijskwaliteit.

   

  Leer- en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar

  Een pakket voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind. Voor een pedagogisch medewerker of leerkracht is het zinvol om een hulpmiddel te gebruiken om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en eventueel het onderwijs te plannen. Het pakket Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind helpt je daarbij.

    

   Kindkans

   Met Kindkans organiseer je passend onderwijs in jullie samenwerkingsverband voor primair of voortgezet onderwijs. Je deelt veilig hulpvragen en documenten, verdeelt middelen, wijst arrangementen of toelaatbaarheidsverklaringen toe en overlegt gezamenlijk met het onderwijs, ouders, gemeente of zorg.

     

    Leerlijnen

    De module leerlijnen is een product van ParnasSys. De leerlijnenpakketten in de database bij deze module zijn deels ontwikkeld door Gouwe Academie. Ook begeleiden we scholen bij de implementatie van de ze module.

      

     Burgerschap

     Aan de slag met het thema burgerschap en voldoen aan de wettelijke kaders? Wij helpen je graag om je ambities scherp te krijgen en tot een doordacht en samenhangend beleid te komen voor het burgerschapsonderwijs. Daarnaast bieden we mogelijkheden tot monitoren en kun je aan de slag met ontwikkelpunten en handelingssuggesties zodat je praktisch het thema burgerschap kunt uitwerken.

       

      Portfoliobladen

      Je wilt aan de slag met het inzichtelijk maken van doelen en de ontwikkeling van je leerlingen. Belangrijk, want daardoor heb je scherp waar de ontwikkelpunten liggen van de individuele leerling en weet je wat ontwikkelpunten zijn voor de groep als geheel. Om de ontwikkelpunten op een overzichtelijke manier in kaart te brengen, zijn portfoliobladen ontwikkeld. Je kunt aan de slag met het inzichtelijk maken van ontwikkeling op het niveau dat past bij de leerling. We vertellen je er meer over!