Home
Welkom! Jonge kind

Implementatie leerlijnen jonge kind (start)

 • Datum & Tijd In overleg
 • Niveau Startend
 • Onderwijstype po, s(b)o
 • Functie Ib’er , MT-lid, Leerkracht/Docent
 • Onderwerp Leerlijnen

Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van de module Leerlijnen en het Leerlijnenpakket 4-7 jaar om kwalitatief goed onderwijs te realiseren.

Algemene informatie

Data en locatie

 • in overleg

Doelgroep

 • po en sbo
 • leerkracht, ib’er, teamleider

Doelen en inhoud

Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van het systeem om kwalitatief goed onderwijs te realiseren.

Een scholingstraject is altijd maatwerk. Het wordt aangepast aan de uitgangspunten en beginsituatie van de school. Meestal bestaat een traject uit een intake en drie dagdelen (team)scholing. Veel scholen kiezen in de praktijk voor een meerjarig implementatietraject.

Na deze scholing is het onderbouwteam in staat om:

 • momenten te creëren om ontwikkeling van kinderen te observeren.
 • de ontwikkeling van jonge kinderen te herkennen in hun gedrag op de verschillende ontwikkelingsgebieden.
 • de ontwikkeling van kinderen weer te geven in een registratiemodel.
 • handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende of achterblijvende ontwikkeling.
 • de samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende ontwikkelingsgebieden te zien.
 • naar aanleiding van een groepsprofiel beredeneerd leerstofaanbod te maken.

Ben je je aan het oriënteren op de leerlijnen jonge kind? Woon dan een gratis productvoorstelling bij! Voor meer informatie over data, klik hier.

Vragen? Neem contact met ons op!

Aanmelden

Meld je via het aanmeldformulier hieronder aan voor deze scholing!

Al onze scholingen zijn ook op aanvraag beschikbaar voor jullie team of organisatie. Data en locatie  worden dan in overleg vastgesteld. Je ontvangt een offerte van ons. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen we contact met je op.


We nemen contact met je op om passende begeleiding af te spreken.
Persoonlijke gegevens
vb. BRIN-nummer: 00XX01, vb. bestuursnummer: 01234
Facturatie
Overige vragen