Portfoliobladen

Je wilt aan de slag met het inzichtelijk maken van doelen en de ontwikkeling van je leerlingen. Belangrijk, want daardoor heb je scherp waar de ontwikkelpunten liggen van de individuele leerling, maar weet je ook wat ontwikkelpunten zijn voor de groep als geheel. Om de ontwikkelpunten op een overzichtelijke manier in kaart te brengen, heeft Gouwe Academie portfoliobladen ontwikkeld. Je kunt aan de slag met het inzichtelijk maken van ontwikkeling op het niveau dat past bij de leerling. Hoe je dat doet? Op deze pagina vertellen we je er meer over!

Doel van het leerlingportfolio

Het doel van het gebruik van de portfoliobladen is om leerlingen bewust te maken van het eigen leerproces, altijd passend bij het niveau wat de leerling heeft. Dit betekent dat je samen doelen stelt die vallen in de zone van de naaste ontwikkeling, maar ook dat de werkwijze met het portfolio wordt afgestemd op dat wat een leerling nodig heeft om die zone van naaste ontwikkeling te bereiken.

 Portfoliobladen bieden een inzicht in het leerproces door een ontwikkelpunt te bespreken, daarmee aan de slag te gaan en er op te reflecteren. Je kunt er voor kiezen om dit als leerkracht samen met de leerling te doen, in groepjes of de hele groep. Vervolgens bespreek je of de leerling op het ontwikkelpunt is gegroeid en welke stappen het nog kan zetten. Dit cyclische proces wordt uitgevoerd met de ondersteuning van de leerkracht.

Hoe het werkt in de praktijk

Er zijn voor de onder-, midden-, en bovenbouw eigen versies van de portfoliobladen ontwikkeld, passend bij de kennis, vaardigheden en/of attitude van de leerling. Gouwe Academie biedt drie vormen van een portfolioblad aan:

  1. Stel je doelen vakinhoud, zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie.
  2. Krijg inzicht op doelen rondom de brede vorming van je leerlingen. Hiervoor gebruik je de inhouden van Zien!+.  
  3. Er is ook een leeg document beschikbaar, zodat je zélf doelen kunt stellen binnen een bepaald domein naar jouw keuze.

Als voorbeeld noemen we de versie van Zien!+. Je kunt de vragenlijsten van Zien! gebruiken om inzicht te krijgen op welke gebieden jouw leerlingen zich verder zouden kunnen ontwikkelen. Op basis van de inzichten uit de vragenlijst, zet je het portfolioblad in om met je leerlingen ontwikkeldoelen te formuleren en inzicht te (leren) krijgen hoe zij die ontwikkeldoelen kunnen behalen. In tussentijdse korte gesprekjes kun je als leerkracht sturing aanbrengen: wat heeft de leerling nodig om nog een stap verder te komen? Na een bepaalde periode kan opnieuw de vragenlijst worden afgenomen (al dan niet voor een specifiek ontwikkelgebied binnen Zien!+) om te monitoren of de interventie met het portfolioblad gezorgd heeft voor daadwerkelijke ontwikkeling. 

Portfolioblad voor de onderbouw. Deze portfoliobladen  zijn gratis in PDF beschikbaar bij een Zien!-licentie.Portfolioblad voor de bovenbouw, ingevuld door een leerling. Deze portfoliobladen zijn gratis in PDF beschikbaar bij een Zien!-licentie.