Over ons

Samen sterker door goed gebruik van ICT-oplossingen

Gouwe Academie is een onderwijskundige kennispartner voor bedrijven die ICT-producten bieden voor het onderwijs. Op deze pagina vind je meer informatie over waar Gouwe Academie voor staat, wat onze kernwaarden zijn en welke academies en producten wij exploiteren.

Waar staat Gouwe Academie voor? 

Gouwe Academie is een onderwijskundige kennispartner voor bedrijven die ICT-producten bieden voor het onderwijs. 

Wij exploiteren academies voor deze partners door opleiding en begeleiding te bieden voor al die scholen die ons vragen hen te ondersteunen als ze onderwijsgerelateerde software (beter) willen gaan inzetten om hun onderwijs te verbeteren. 

Dit doen we door goed gebruik van de oplossingen van onze partners. 

Gouwe Academie is sinds 1 januari 2021 een zelfstandig onderdeel van stichting Driestar educatief, waarbij we samenwerken met Driestar hogeschool en Driestar onderwijsadvies. Voorheen was Gouwe Academie onderdeel van Driestar onderwijsadvies.  Bekijk hier het organogram van Gouwe Academie om te zien hoe de organisatie is opgebouwd.

Onze kernwaarden 

    • Ankerwaarden. Onze ankerwaarden deskundig en gedreven zitten in ons DNA, onze identiteit. We leggen de lat hoog en willen met onze kennis en kunde opdrachtgevers zo goed mogelijk helpen. 
    • Aspiratiewaarden. Onze aspiratiewaarden geven taal en richting aan de ontwikkeling die we als bedrijf willen doormaken. We willen toegroeien naar een meer realiserend en ondernemend bedrijf. Bij Gouwe Academie als realiserend bedrijf kun je denken aan het maken van concrete afspraken gebaseerd op visie, over wat we willen bereiken in de consultancy, opleiding en begeleiding bij een opdrachtgever. En van daaruit toewerken naar betere onderwijskwaliteit. Bij Gouwe Academie als ondernemend bedrijf kun je denken aan het meer en explicieter benutten van kansen op het gebied van branding, marketing en acquisitie.
    • Eigenwaarde. Vanuit eigenwaarde werken we visiegestuurd. Dit betekent dat we voorbij de waan van alledag kijken, zowel binnen onze eigen organisatie als in de consultancy, het opleiden en de begeleiding bij onze opdrachtgevers. Daarbij doen we ook wat past bij onze visie. Zo werken we aan duurzame verandering in het onderwijs. Dat past bij onze overtuiging: laat potentie tot bloei komen!

Academies en producten van Gouwe Academie 

Onder Gouwe Academie vallen diverse academies, die bij ICT-producten voor het onderwijs onderwijskundige begeleiding verzorgen. We werken daarbij samen met de leveranciers Topicus (ParnasSys en Somtoday), Educator, Gynzy en KidsKonnect.

De diverse academies zijn: 

Daarnaast exploiteert Gouwe Academie zelf enkele onderwijskundige ICT-tools of is verantwoordelijk voor de inhoud ervan: 

  • Zien!vo 
  • Zien!po (eigenaar van en verantwoordelijk voor de inhoud, ondergebracht als aparte module in ParnasSys) 
  • Kindkans