Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar

Naar alle leerlijnenpakketten

De ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0-4 jaar zijn beschikbaar in Konnect. Deze lijnen vormen een doorgaande lijn vormen met de leerlijnen voor 4-7-jarigen in ParnasSys. Via een koppeling kan het dossier digitaal worden doorgestuurd naar ParnasSys.

‘Volgens mij blijft Marieke achter in haar ontwikkeling’, verzucht haar juf. ‘Hoe weet je dat?’,  vraagt de collega van een andere groep. ‘Nou gewoon, door observaties’. 

Observeren

Wanneer observeer je, hoe doe je dat objectief en wat doe je met de gegevens? Wanneer moet je je zorgen maken? Wat doe je met een ontwikkelingsachterstand of juist een -voorsprong? In de bijeenkomsten rondom vroegsignalering kijken we  hoe je met de observatiegegevens kunt omgaan. Zowel het interpreteren van deze gegevens als de mogelijke vervolgstappen komen aan bod.  

Konnect

De observaties kun je koppelen aan een Kindvolgsysteem: KidsKonnect. Binnen KidsKonnect heeft Gouwe Academie ontwikkelingslijnen. Daarmee volg je de ontwikkeling van ieder kind. Waar liggen uitdagingen? Waar blinkt het in uit? Welke speciale behoeften heeft het kind? Dit deel je vervolgens met één druk op de knop met de basisschool.

Voor meer informatie kun je het filmpje onderaan deze pagina bekijken, de downloads bekijken of contact met ons opnemen. Ook kun je meer lezen over het implementatietraject of andere scholingen.

Download hieronder de handleidingen, toelichtingen en doelenlijsten voor de ontwikkelingslijnen 0-4 jaar, zoals die in Konnect te vinden zijn.

Presentatie 

Presentatie ontwikkelingslijnen 0-4 jaar

Handboek

Handboek ontwikkelingslijnen 0-2 jaar augustus 2017


In onderstaande documenten staan alle leerdoelen uit het leerlijnenpakket. Je kunt deze gebruiken om de doelen in te zien, maar ze zijn bedoeld om de beginsituatie en voortgang van leerlingen op papier/in Excel te kunnen registreren.

Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar

Doelenlijst 0-4 jaar (Excel)
Doelenlijst 0-4 jaar (pdf)
Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar in Konnect

Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar in Konnect