Themaplan Jonge Kind voor betekenisvol onderwijs

De formats voor de themaplannen worden vernieuwd! In dit nieuwe format werken leerkrachten hun thema uit in betekenisvolle activiteiten, met daarin een koppeling naar de doelen van de leergebieden. Zo maak je het onderwijs aan het jonge kind nóg lichter, leuker en beter! Om je op weg te helpen, delen we ook een voorbeeld van een ingevuld themaplan met je. Zo kun je meteen aan de slag.

Waarom zo’n themaplan? Hiermee wordt het inrichten van je onderwijs aan jonge kinderen makkelijker. Ook is het meteen de verantwoording van het onderwijs aan het jonge kind. Met behulp van de doelen uit Leerlijnen jonge kind maak je een overzichtelijk plan voor de hele klas. Tegelijkertijd heb je ruimte om de ontwikkeling van kinderen te observeren. Verder is er in het themaplan ruimte voor de ‘weer-’ en ‘meer-’groepjes: kinderen die intensievere of verdiepte activiteiten en/of begeleiding nodig hebben.

Activiteiten verbinden aan thema’s

Binnen het themaplan werken we met de domeinen spel, rekenen, taal, motoriek en sociaal-emotioneel. Alle domeinen komen binnen een thema aan bod. De doelen worden verbonden aan betekenisvolle activiteiten binnen thematiseren.

Dit is ook een trend binnen het onderwijs, van thematisch werken naar thematiseren. Bij thematiseren is er wisselwerking tussen professional en kinderen. Kinderen worden serieus betrokken om deel te nemen aan het onderwijs. Het thema wordt samen met de kinderen vorm gegeven. Tijdens de startactiviteiten geven kinderen input. Zo gaat het onderwerp steeds meer leven voor de kinderen. Het is betekenisvol, zo dicht bij de belevingswereld van het kind en zo realistisch mogelijk. Dit kun je allemaal kwijt in het themaplan.

____________________________________

Er zijn allerlei verschillende thema’s te bedenken. Een voorbeeld hiervan is het thema ‘Ik ben ziek.’ Om het zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van het kind te houden, worden de activiteiten aan het thema gekoppeld, om zo aan een doel te werken. Bij het thema ‘ik ben ziek,’ kun je als activiteit iets met pillendoosjes doen. De activiteit koppel je aan een doel, bijvoorbeeld resultatief tellen. Kinderen van groep 2 laat je eenvoudige splitsproblemen tot ten minste vijf oplossen: dus ze gaan pilletjes over de bakjes verdelen. 
_____________________________________

Nieuw: registratiedoelen en aanbodsdoelen

In de nieuwe themaplannen werken we met de vernieuwde inhouden van de leerlijnen jonge kind. In de nieuwe leerlijnen jonge kind werken we niet meer met meerdere doelen die we in één doel hebben verpakt. We werken nu met één doel zonder subdoelen, dit zijn registratiedoelen. Door maar een gedeelte van de doelen aan te bieden als registratiedoelen, blijft er meer tijd en ruimte over voor het observeren en registreren. De aandacht voor het kind staat centraal.

Aanbodsdoelen zijn extra subdoelen die je kunt toevoegen aan de registratiedoelen. Je kunt ze aanbieden om ontwikkeling nog meer te stimuleren. Je maakt hier als school gezamenlijk keuzes in. Dat geeft je de vrijheid om het onderwijs in te richten met doelen die voor jouw school belangrijk zijn.

Meer weten over de vernieuwde leerlijnen? Lees het in ons eerdere bericht!

Betekenisvol voor het kind

Het themaplan is een leeg format met daarin alle doelen, ook die van de andere jaren. De leerkracht kan beginnen met activiteiten en vervolgens bekijken welke doelen van de leerlijnen in ParnasSys daaraan gekoppeld kunnen worden. Je kunt ook starten met het kiezen van leerdoelen, waarna je daar als leerkracht vervolgens activiteiten bij bedenkt. Een leerkracht is vrij om een route te kiezen hoe zo’n themaplan te vullen. Belangrijk is wel dat alle doelen die relevant zijn, terugkomen. 

Op die manier maak je het betekenisvol voor de kinderen. Wanneer je doelgericht gaat werken kijk je breder naar het thema, en daardoor ook naar je onderwijs. Daarnaast zijn kinderen vanaf moment 1 betrokken bij het thema. Het themaplan geeft een goed overzicht wat je met kinderen gaat doen. Het een groeidocument: je bedenkt tussentijds activiteiten die je kunt toevoegen. Het plan helpt je ook om doelgericht te observeren. Zo ervaar je minder werkdruk, meer werkplezier én draag je bij aan een optimale ontwikkeling van je leerlingen! 

Themaplannen kunnen ook ingezet worden voor groep 3. Naast de lesmethode of in plaats van methodisch werken kun je thematiseren met de inzet van leerlijnen jonge kind groep 3. Zo zorg je voor een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3.

Meer weten over het inzetten van leerlijnen in groep 3? Lees verder op onze website!

Aan de slag met themaplannen

Wil jij ook het onderwijs lichter, leuker en beter maken met behulp van het themaplan?

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vooral contact met ons op of kijk op de website!