Leer- en ontwikkelingslijnen 0-8 jaar

Volg de ontwikkeling en plan het aanbod voor het jonge kind

Bestel Leerlijnen

Een pakket voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind. Voor een pedagogisch medewerker of leerkracht is het zinvol om een hulpmiddel te gebruiken om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en eventueel het onderwijs te plannen. Het pakket Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind helpt je daarbij.

Leer- en ontwikkelinglijen 0-8 jaar in ParnasSys

Leer- en ontwikkelinglijen 0-8 jaar in ParnasSys

Downloads

Hoe ziet een implementatietraject er uit?  

Leer- en ontwikkelingslijnen 4-7 jaar

Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van het systeem om kwalitatief goed onderwijs te realiseren.

Een scholingstraject is altijd maatwerk. Dit wordt aangepast aan de uitgangspunten en beginsituatie van de school. Meestal bestaat een traject uit een intake en drie dagdelen (team)scholing. Download hier uitgebreide informatie over het implementatietraject.

Tijdens het traject neem je het pakket over in jullie ParnasSys-omgeving. Bekijk het instructiefilmpje hierbij.

Wil je meer informatie over de Leerlijnen Jonge Kind? Klik hier voor de data van (gratis) productvoorstellingen.

Leerlijnen groep 3

Ontwikkeling volgen en onderwijs vormgeven in groep 1 en 2 aan de hand van leerlijnen en doelen gebeurt inmiddels op veel scholen! Naar aanleiding van vragen uit het werkveld om dit door te kunnen zetten in groep 3 zijn de leerlijnen jonge kind uitgebreid met leerlijnen groep 3. Die bieden de ruimte om (meer) vanuit spel het onderwijs in te richten.

Lees meer over de leerlijnen voor groep 3

Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar

De ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0-4 jaar zijn beschikbaar in Konnect. Deze lijnen vormen een doorgaande lijn vormen met de leerlijnen voor 4-7-jarigen in ParnasSys. Via een koppeling kan het dossier digitaal worden doorgestuurd naar ParnasSys.

Lees verder over de ontwikkelingslijnen in Konnect