Tips voor de toetsperiode

Deze maand zullen op de meeste scholen weer de niet-methodegeboden toetsen worden afgenomen. Soms voor het eerst met een nieuw instrument. In deze blogs een paar tips van onderwijsadviseurs van Gouwe Academie om maximaal te profiteren van de tijdsinvestering die je doet door toetsen af te nemen.

Tip 1: Hebben jullie als team helder wat je visie op toetsen is? Waarom toets je? Heb je deze niet-methodetoetsen echt nodig? Waarom dan? Besef dat niet-methodetoetsen slechts ‘second opinion’ zijn (leestip: het artikel ‘Relaxter omgaan met Cito’ van Bert van der Mel). Ga dus zeker niet voor de toetsen oefenen!

Tip 2: Als je gaat analyseren, haal dan de juiste overzichten op! Afhankelijk van je rol in school heb je overzichten nodig op leerling-, groeps- en/of schoolniveau. Je kunt via de website van Gouwe Academie een stappenplan downloaden voor de overzichten in ParnasSys.

Tip 3: Richt je vooral op de groei van leerlingen en op groei van je groep als geheel. Het gaat er dus minder om welk niveau een leerling/een groep heeft, maar of er voldoende is geprofiteerd van het onderwijsaanbod in de achterliggende periode. Zo kan een rode score toch goed zijn…. ’t Is maar hoe je er naar kijkt.

Tip 4: Er zijn maar 2 weken per jaar waarin er getoetst wordt. Geef in die andere 38 weken les vanuit leerlijnen. Kijk wat de leerlingen nodig hebben: in welk domein zijn ze al ver? In welk domein moeten ze nog flink wat stappen zetten.  Met software van de methode of adaptieve verwerkingssoftware kun je hier ver mee komen.

Tip 5: Het sturen op Referentieniveaus. Er zijn mooie tabellen om te zien of je groep op koers ligt. Zie dit bestand.  Maar bedenk wel dat voor Begrijpend Lezen en Taalverzorging de lat laag ligt. Het risico is, dat je de leerlingen te weinig uitdaagt. Dus ook hier: blijf doelen stellen en hoge verwachtingen hebben.

Succes gewenst met het benutten van de toetsresultaten voor het optimaliseren van je onderwijs!