Een groepsbespreking met Kindbegrip

Kindbegrip ingevuld, als leerkracht de resultaten geanalyseerd, en dan? Om te komen tot onderbouwd handelen, is een groepsbespreking met een ib’er of zorgcoördinator belangrijk en mooi. In deze blog vertel ik je meer over hoe je als ib’er zo’n bespreking vorm kunt geven en welke informatie je eruit haalt.

In mijn vorige blogs nam ik je al mee in het proces rond het invullen en analyseren van Kindbegrip. Wil je die blogs nog eens teruglezen? Dat kan hier:

Leerkracht is belangrijk

Belangrijk om mee te starten: neem de leerkracht serieus. Die kent de groep het beste en gaat ook aan de slag met de plannen. Een goede voorbereiding door de leerkracht op het gesprek is daarom erg waardevol. Vraag de leerkracht vooraf om een ‘foto van de groep’ te maken, los van Kindbegrip. Ik geef je een aantal vragen die daarbij kunnen helpen:

  • Waar ben je trots op?
  • Wat heb je al bereikt?
  • Waar maak je je nog zorgen over?
  • Op welke vraag wil je een antwoord krijgen tijdens de groepsbespreking?

Vraag tijdens het gesprek de leerkracht goed uit. Stel activerende vragen en gebruik de juiste vraagtechnieken.  Tijdens het experttraject gaan we aan de hand van een aantal mooie modellen hiermee aan de slag.

Trechteren

Begin je gesprek met de vragen en antwoorden van de leerkracht zoals ik ze hiervoor noemde. Met dat in je achterhoofd, ga je naar het groepsoverzicht. Zie je dat terug wat je aandacht hebt gegeven? Herken je iets van de dynamiek tussen leerlingen?

 Afbeelding met tekst, visitekaartje, vectorafbeeldingenAutomatisch gegenereerde beschrijving

In het trechtermodel van Kindbegrip ben je dan bezig op de tweede laag, waarin je een eerste schifting gaat maken. Bepaal samen van welke leerlingen je een duidelijk beeld hebt, en voor wie je nog verder wilt analyseren. Daarnaast is het goed om te kijken wat deze groep nodig heeft, ook van de leerkracht. Wat gun je ze? Maar ook: Wat sluit aan bij onze ambities of doelstelling ten aanzien van sociaal-emotioneel leren/ gedrag?

Methodieken

Op groepsniveau ga je kijken naar je basisaanbod, bijvoorbeeld vanuit een sova-methode. Voor verschillende methodes, zoals Kwink en HiRo, is of wordt een koppeling gemaakt tussen de methode en Kindbegrip. Deze kun je gebruiken om te kijken welke lessen horen bij de vaardigheid die je wilt ontwikkelen bij je groep.

Geen methode? Je kunt de handelingssuggesties uit Kindbegrip die gemaakt zijn op individueel niveau proberen om te zetten naar een groepsaanpak. In het boek SEL van Kees van Overveld kun je ook mooie suggesties vinden.

Individueel niveau

Nadat je met de leerkracht hebt nagedacht over een passende groepsaanpak, kijk je nog naar de individuele leerlingen (het onderste gedeelte van je trechter). Hoe passen zij in de totale groepsaanpak? Wat hebben zij extra nodig bovenop de groepsaanpak? De ervaring is, dat dit vaak ook leerlingen betreft die al in een speciaal traject zitten met bijvoorbeeld een orthopedagoog.

Gaat de leerkracht aan de slag met een individuele leerling? Probeer dit dan zoveel mogelijk in te passen in een aanpak die past binnen de groep, maar gericht is op deze leerling. Daarvoor kun je putten uit de individuele handelingssuggesties van Kindbegrip of opnieuw uit je sova-methode. Wees terughoudend met het maken van individuele handelingsplannen. Sociaal-emotionele ontwikkeling vindt plaats in de groep; een aanpak op groepsniveau of in elk geval binnen de groep heeft altijd de voorkeur.

Begeleiding op maat

Zeg je als ib’er of zorgcoördinator nu; dat lijkt me heel mooi, zo’n inhoudelijke groepsbespreking met de leerkrachten, maar ik voel me nog niet bekwaam om dit zo op te pakken? Ik of één van mijn collega’s begeleiden je hier graag bij!

Tijdens de tweede dag van het experttraject Kindbegrip ga ik hier altijd uitvoerig mee aan de slag. Ik geef je handvatten, een gespreksleidraad, we oefenen én wisselen ervaringen uit met andere ib’ers en zorgcoördinatoren.

Wat ik zelf ook altijd een mooi traject vind, is coaching on the job. Op locatie plannen we dan drie groepsbesprekingen die je als ib’er onder mijn begeleiding doet met de leerkracht, die we voor- en nabespreken. Zo gaan we praktisch aan de slag om de groepsbesprekingen onder de knie te krijgen.

Een combinatie van het experttraject en de coaching, is ook zeker aan te bevelen. Meer informatie of bespreken wat bij jou past? Neem gerust contact met me op!