Wat ga je doen met de data van Kindbegrip?

Wat gaat het schooljaar snel! Eerder schreef ik over groepsvorming en waarnemen aan de hand van Kindbegrip. Maar die periode van observeren en het invullen van de vragenlijst, ligt waarschijnlijk alweer achter je. En dan rijst de volgende vraag: hoe ga je aan de slag met de data uit zo’n nieuw systeem? Ik neem je in deze blog mee in de volgende stap: begrijpen.

Leerlingvragenlijsten

Allereerst dit: wil je je groep en leerlingen écht goed begrijpen, zorg dan dat je alle mogelijke informatie hebt. Jij hebt waargenomen als leerkracht, maar informatie vanuit het perspectief van de leerling is daarbij een waardevolle aanvulling. Om je data straks goed en volledig te kunnen analyseren en begrijpen, is het belangrijk dat je ook de informatie uit de leerlingvragenlijsten mee kunt nemen.

Kindbegrip bevat voor groep 5 t/m 8 een vragenlijst rond de SEL-competenties, en voor groep (6,) 7 en 8 een vragenlijst voor de monitor Sociale Veiligheid. Wil je aan de slag met deze vragenlijsten? Dan geef ik je graag een aantal concrete tips:

  • In Deel 2 van het startpakket Kindbegrip staan video’s die je uitleggen hoe je de twee vragenlijsten uit kunt rollen in je school.
  • Zorg dat er één iemand in de school is die weet hoe je werkt met de vragenlijsten. Laat deze persoon de vragenlijsten afnemen in alle groepen, zodat dit eenduidig en volgens de regels gebeurt. Natuurlijk kun je leerkrachten
  • De SEL-vragenlijst is voor groep 5 t/m 8 geschikt, de MSV-vragenlijst verplicht voor groep 7 en 8, maar kan ook door groep 6 ingevuld worden. Wanneer je de lijst ook door lagere groepen laat invullen en niet alleen groep 7/8, leren leerlingen de inhouden alvast kennen. Besteed aandacht aan de instructievideo vooraf, print de lijsten op papier of neem de vragenlijsten klassikaal af. Gebruik de voorleesoptie voor kinderen met lage leesvaardigheid.
  • De data van de leerlingvragenlijst MSV is alleen op hoofdlijnen in te zien voor leerkrachten; je kunt niet zien welke leerling wat invulde. Dat kan alleen iemand met de rol vertrouwenspersoon in ParnasSys. Spreek met elkaar af wie je deze rol geeft (dat kunnen meerdere personen zijn).

Begrijpen en plannen

Je hebt als leerkracht waargenomen, en de leerlingen hebben de vragenlijsten ingevuld. Hoe ga je dan verder?

Denk eerst eens na over je groep, voordat je in de analyse van je data duikt: wat zie je gebeuren in je groep? Wat zijn sterk ontwikkelde aspecten? Wat heb je al met ze bereikt? Wat vind je nog lastig, en wat zou je ze gunnen? Met die vragen in je hoofd ga je naar de data kijken.

Kindbegrip zelf wijst intuïtief al een route. Als je na het invullen op de knop voltooien klikt, verschijnen er eerst al een aantal denkvragen om een eerste analyse te maken van de cijfers en kleuren. Wat valt op? Had ik dit verwacht? Waar zie je aanleiding om verder te analyseren, en waar juist niet?

Kun je vervolgens met de data van de SEL-competenties verklaren wat je vooraf had bedacht over je groep? Bijvoorbeeld, je hebt gezien dat ze elkaar niet echt helpen in de groep, en je ziet nu dat de sociale competenties nog wat achterblijven. Dan weet je waar je nog op kunt investeren. Leg ook verbanden tussen de verschillende competenties. Helpen de kinderen elkaar niet omdat ze niet weten hoe dat moet, of omdat ze hun eigen emoties nog onvoldoende kunnen reguleren? Of zit het misschien in de morele competentie, waarbij je merkt dat kinderen het lastig vinden om iets te doen voor een ander zonder hier iets voor terug te verwachten?

Handelingsgerichte groepsbesprekingen

Zoals je merkt is er veel informatie uit het groepsoverzicht van Kindbegrip te halen. Onze ervaring is, dat het helpt om samen naar de data te kijken, bijvoorbeeld met je duo-collega of de ib’er in een groepsbespreking. 

Mijn collega-onderwijsadviseurs van Gouwe Academie en ik hebben ervaring met teamscholingen over het analyseren van de data, of begeleiden ib’ers bij het voeren van een groepsbespreking aan de hand van de resultaten van Kindbegrip. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

Dit onderwerp diepen we ook helemaal uit in de experttraining Kindbegrip, die we dit voorjaar weer aanbieden. Samen met andere ib’ers ga je dan aan de slag met Kindbegrip, met het uiteindelijke doel dat je de expert wordt van de school en de leerkracht goed kunt begeleiden in het werken met Kindbegrip.