Terugblikken op een intensieve, maar leerzame ib-opleiding

Zo’n dertig studenten volgden in het afgelopen cursusjaar de post-hbo-opleiding intern begeleider bij Gouwe Academie of Driestar educatief. In deze opleiding van 10 dagen reflecteer je op je eigen ontwikkeling, verdiep je je in alle onderdelen van het vak en leer je de concepten uit de theorie vertalen naar de praktijk. Twee cursisten blikken terug op wat het afgelopen jaar hen heeft gebracht.

Bettine de Gelder is ib’er op sbo-school De Balans in Capelle aan den IJssel. Zij volgde de opleiding via Driestar educatief. Nelleke de With was leerkracht op de Johannes Calvijnschool in Amersfoort. Zij volgde de cursus op de donderdagen via Gouwe Academie.

Wat was voor jou de reden om je in te schrijven voor de ib-opleiding?

Bettine: Ik zocht een opleiding waarbij ik wel echt de diepte in zou kunnen gaan, niet zomaar alleen een losse cursus. De thema’s van deze ib-opleiding sluiten aan bij waar ik mee bezig ben.

Nelleke: Ik was op zoek naar iets anders dan  het lesgeven. Ik zat in een loopbaantraject en wist nog niet helemaal welke kant ik op wilde. Met een ib-opleiding hoopte ik meer te leren over de zorgkant in het onderwijs, daar heb ik zeker veel van geleerd.

Bettine de Gelder 

Nelleke de With 

 

 

 

 

 

Waarom heb je gekozen voor Driestar educatief / Gouwe Academie?

Bettine: Driestar educatief staat goed aangeschreven. Deze opleiding voelde goed qua werkbelasting. Bovendien leken de inhouden van de opleiding me erg interessant.

Nelleke: De omvang van deze opleiding sprak mij aan: niet te lang, maar wel uitgebreid. Ook het tijdstip vond ik praktisch. Ik hoor altijd goede verhalen vanuit Gouda, dus ik ging ervan uit dat het een goede opleiding was. En toen ik de opzet zag, dacht ik: daar ga ik zeker iets van opsteken. 

Hoe kijk je terug op de ib-opleiding?

Bettine: Kijk, het ene thema sluit natuurlijk beter aan bij waar je op dat moment mee bezig bent dan het andere. Maar dat heb je altijd wel. Maar ik heb zeker wel de input gekregen waarmee ik mijn werk bewust bekwaam kan doen, als je het zo kunt noemen. Je doet heel veel dingen op intuïtie, en ik houd ervan om te weten waaróm ik het zo ga aanpakken. Zo volgde ik altijd de HGW-cyclus, maar kende ik de achtergrond helemaal niet. Toen ik daar meer over leerde, gaf dat ook input om aan het team mee te geven. Ik had zelf ook veel aan het thema opbrengstgericht werken, kijken naar resultaten. Dat had ik nooit op schoolniveau gedaan.

Ik houd wel van theorie, dat had van mij zelfs nog wel meer gemogen, maar er zat een mooie balans in. Er waren veel goede voorbeelden, maar ook keken we mee in ons eigen leerlingvolgsysteem: hoe ziet dat er bij jou dan concreet uit? Hoe je de balans praktijk-theorie ervaart is denk ik ook heel verschillend per persoon; bij wat je fijn vindt en wat je taken zijn.

Nelleke: Qua omvang vond ik het heel goed te doen. Een groot gedeelte was zelfstudie, dat hield in dat je opdrachten uitvoerde en daar een paper bij schreef. Dat betekent dat je meteen praktisch aan de slag kon met de inhoud. Echt het leren door oefenen. Waar ik heel veel van heb geleerd, is het thema communicatie. Dat bevatte bijvoorbeeld het coachen van leerkrachten en het voeren van gesprekken met ouders. Eigenlijk komt alles langs in die tien dagen wat je nodig hebt om ib’er te worden. Ik ben uiteindelijk toch geen ib’er geworden, maar onderwijsadviseur. Ik ben nu continue bezig met innovaties en implementaties. Of je dat nu doet binnen de school of als onderwijsadviseur, dan heb je eigenlijk dezelfde vaardigheden nodig. 

Wat vond je van de persoonlijke ontwikkelingslijn in deze opleiding?

Nelleke: het is echt heel goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Bij de start moesten we een   ontwikkelplan schrijven op basis van de nulmeting ib-competenties. Daardoor ga je nadenken over wat je kwaliteiten zijn, over wat je nog te leren hebt en over wat je valkuilen zijn. Voorafgaand aan de start van de opleiding vulden we een nulmeting in. Over sommige dingen die daar uitkwamen, was ik wel verbaasd, dat was zo’n mooi leerpunt. Zo dacht ik dat ik heel empathisch was, maar bleek ik best nog  leerpunten te hebben. Dat zat vooral in het stellen van goede vragen en het doorvragen. Ik ben daar zoveel wijzer en rijker door geworden, door daar dit jaar aan te gaan werken. Ik vond het echt verrijkend om jezelf onder de loep te nemen en daarmee aan de slag te gaan. Het coachgroepje was heel fijn; over de inhoud als je bezig was met een paper, maar ook als steun als het even niet zo lekker ging.

Bettine: Het invullen van de nulmeting ib-competenties gaf mij wel nieuwe inzichten. Daarnaast is het aan het einde reflecteren op je doelen altijd heel waardevol, dat geeft zelfinzicht. Het is ook belangrijk dat je aan jezelf blijft werken. Ik ga dan voor mezelf kijken: welke dingen mis ik nog aan kennis, of welke vaardigheden wil ik nog iets mee en wat heb ik daar dan nog voor nodig? Het werken in mijn coachgroepje vond ik heel fijn, omdat je meestal allemaal dezelfde piekmomenten hebt met papers schrijven. Dan kun je elkaar verder helpen.

Wat was voor jou de kracht van deze ib-opleiding?

Bettine: Het is een opleiding met tien cursusdagen waarin er verschillende thema’s langskomen waarmee je echt even de diepte in kan gaan. Het is niet zomaar even een losse cursus. De opleiding is verspreid over een jaar, je bent er daardoor intensief mee bezig maar leert ook echt wat. Het is een intensief, maar leerzaam traject dat je ingaat. Maar daardoor eindig je wel met een volle rugzak. Zo’n traject heeft echt een meerwaarde ten opzichte van korte, losse cursussen.

Nelleke:  Het zijn echt inhoudsvolle dagen met veel kennisoverdracht. En iedere docent deed daar z’n best voor. Ik vond dat zo mooi om mee te maken; elke docent gaat er helemaal voor, ook al staan ze maar een keer voor de groep en kennen ze de cursisten niet. Het was dan fijn dat er een maand tussen zat voor de volgende cursusdag kwam, omdat je ook praktisch aan de slag wilt met wat je hebt geleerd.

Wat zou je toekomstige ib’ers adviseren wat onze opleiding betreft?

Nelleke: Ik heb pas advies gegeven aan een ib’er om de verdiepingscursus voor ib’ers van Gouwe Academie te gaan volgen, die nieuw ontwikkeld wordt. Ik zou de ib-opleiding zeker adviseren omdat het qua omvang goed te doen is. Mensen doen dit naast hun werk en dan moet het wel haalbaar zijn. Het is zo fijn dat je je opdrachten gewoon in de praktijk uit kunt voeren en daar je papers uit kunt werken. En daar help je de school meteen ook verder mee.

Enthousiast geworden?

Wil je meer weten over deze opleiding, of hebben deze twee enthousiaste cursisten je over de streep getrokken om de opleiding komend jaar ook te volgen? Op onze website vind je meer informatie over de ib-opleiding bij Gouwe Academie. Je kunt je hier ook aanmelden voor de opleiding.

Na de zomervakantie gaan we ook een ib-vervolgopleiding doorontwikkelen, op basis van het nieuwe LBBO competentieprofiel voor intern begeleiders. Heb je daar interesse in? Neem alvast contact op met cursusleider Patrick Bakker of houd onze website in de gaten!