Onderwijskwaliteit optimaliseren met Schoolkwaliteit van ParnasSys - deel 2

Op dit moment is Schoolkwaliteit van ParnasSys het enige systeem op de Nederlandse markt dat een alles in één-aanpak voor onderwijskwaliteit kan faciliteren. Het voorkomt daarmee het gebruik van meerdere ondersteunende ICT-systemen en een versnipperd beeld van de resultaten. Maar als je dit systeem aanschaft, hoe gebruik je Schoolkwaliteit van ParnasSys dan op de juiste wijze? In deze blog bieden we verschillende handvaten om álles uit het systeem te halen!

In onze vorige blog vertelden we je meer over het verbeteren van de onderwijskwaliteit met behulp van Schoolkwaliteit van ParnasSys. In deze blog bieden we verschillende handvaten om álles uit het systeem te halen!

Waarom Schoolkwaliteit van ParnasSys jou kan helpen

Met Schoolkwaliteit van ParnasSys werk je op een duurzame manier aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit bij jou op school. Daar helpen de volgende elementen bij:

  1. Je werkt met één overzicht
    Het werken met ParnasSys zorgt voor een goed overzicht over de onderwijsopbrengsten bij jou op school of in jouw scholengroep. Deze prestaties kun je vervolgens monitoren en verantwoorden.
  2. Je voldoet aan de inspectiestandaarden
    Doordat je werkt met Schoolkwaliteit van ParnasSys, voldoe je aan de inspectiestandaarden voor de strategische doelen in de organisatie. Het biedt gemak, omdat je alle data in een rapportage laat samenkomen. 
  3. Je hebt aandacht voor verbeterdoelen
    Dankzij Schoolkwaliteit van ParnasSys is er aandacht voor hoe de leerkracht in de klas aan de slag gaat met de kwaliteits- en strategische verbeterdoelen van de organisatie. Met Schoolkwaliteit van ParnasSys werk je aan het realiseren van lichter, leuker en beter onderwijs: minder werkdruk, meer werkplezier en een hogere onderwijskwaliteit. 

Doelen concretiseren én realiseren

Juist reeds opgestelde verbeterdoelen op het vlak van onderwijskwaliteit vereisen extra aandacht. De volgende stap is om veel aandacht te vragen voor het invoeren, implementeren en evalueren van de uitkomsten van deze doelstellingen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de verbeterdoelen in het schoolplan onder in een lade verdwijnen. Het schoolplan geeft, middels de verbeterdoelen, namelijk concrete handvatten om efficiënter te werken aan onderwijskwaliteit. Wat helaas vaak voorkomt is dat de doelen en dromen van de school, die in het plan beschreven staan, niet gerealiseerd worden. Er kan namelijk veel meer gebruik gemaakt worden van het systeem en meer verbinding worden gemaakt als je je doelen daadwerkelijk concretiseert. En dit is allesbehalve ingewikkeld, je kunt namelijk alles inzichtelijk maken en laten samenkomen in één rapportage.  

Optimaal gebruik

Gouwe Academie helpt je om optimaal gebruik te maken van Schoolkwaliteit van ParnasSys, door de software en data betekenisvol in te zetten. Dit doe je door Schoolkwaliteit van ParnasSys passend bij de missie en visie van jouw school of jouw scholengroep in te zetten. Om saamhorigheid te creëren bij docenten die het waarmaken en zo impact te maken in de praktische vertaling. Samen maken we het werk lichter, leuker en beter en realiseren we de dromen en doelen van de school.

Werkt jouw school of scholengroep al met ParnasSys en wil je dit optimaal inzetten? Of heb je het net aangeschaft en wil je het meteen ten volle benutten? Kijk op onze website voor meer informatie en neem contact met ons op. We komen graag langs om schoolkwaliteit te verbeteren en zo het onderwijs op jouw school lichter, leuker, beter te maken! Kijk voor meer informatie op onze scholingspagina en neem contact met ons op.