Onderwijskwaliteit versterken met Schoolkwaliteit van ParnasSys

Onderwijskwaliteit versterken met Schoolkwaliteit van ParnasSys - deel 1

Je bent vast bekend met de term onderwijskwaliteit (bijvoorbeeld middels onze whitepaper). Maar heb je ook scherp wat onderwijskwaliteit nu precies inhoudt? Onderwijskwaliteit is best een breed en ingewikkeld begrip; het heeft geen eenduidige definitie én er is geen uniforme manier van toetsing om de kwaliteit vast te stellen. In deze blog vertellen we je meer over wat onderwijskwaliteit inhoudt, wat aandachtspunten zijn én hoe je onderwijskwaliteit kunt verbeteren met behulp van Schoolkwaliteit van ParnasSys.Onderwijskwaliteit: waar gaat het dan over?

Kwaliteit gaat over veel meer dan alleen harde prestaties. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan HRM en goed stakeholdermanagement. Bij deze stakeholders gaat het natuurlijk om de ouders van de leerlingen, het bestuur van de school, de leraren voor de klas, maar ook om de inspectie van het onderwijs en de wijk waarin de school staat. Er zijn een aantal zaken die een negatieve invloed kunnen hebben op de onderwijskwaliteit. Door hier bewust van te zijn, voorkom je een negatieve impact op je onderwijskwaliteit.

Pijnpunten en wat je eraan kunt doen

De negatieve invloed op onderwijskwaliteit kan veroorzaakt worden door een drietal pijnpunten:

  • Te stevige focus op softwaregebruik. Door onze digitale samenleving werken we veel met software. Die trend gaat het onderwijs niet voorbij. Het risico is dat de software leidend wordt ten koste van de inhoud van specifieke (les)stof. Zorg ervoor dat de kwaliteit van de stof hoog blijft, en laat software ondersteunend (en niet leidend) zijn.
  • Prioriteer. Scholen willen omtrent kwaliteitsmanagement vaak te veel ontwikkelingen tegelijk doorvoeren. Het is beter om een pas op de plaats te maken en te onderzoeken wélke kwaliteitsslag jouw school nu echt nodig heeft om een stap verder te komen. Dat kan bijvoorbeeld door een eenvoudig prioriteitenlijstje te maken met je team of kwaliteitsmedewerker.
  • Systeemgebruik. Omtrent het thema onderwijskwaliteit worden nogal eens te veel systemen door elkaar heen gebruikt. Het risico is dat dit tot een versnipperd beeld leidt; je mist informatie of hebt en houdt onvoldoende overzicht. Durf keuzes te maken voor een beperkter aantal systemen en gebruik die om je onderwijskwaliteit op een effectieve manier te ondersteunen.

Alles op één plek

De oplossing om deze pijnpunten overkoepelend aan te pakken, is om planmatig, in één gestandaardiseerd systeem, achter één inlog te werken. Alle medewerkers met de juiste rechten kunnen vervolgens de resultaten inzien. Dit levert drie verbeterslagen op die direct bijdragen aan de onderwijskwaliteit:

  • Een goed en duidelijk overzicht van de onderwijsopbrengsten. Je kunt prestaties bovendien monitoren én verantwoorden door gebruik te maken van één systeem. Dit geeft niet alleen structuur, maar bespaart ook tijd.
  • Het helpt je om te voldoen aan de inspectiestandaarden doordat je duidelijk en meer inzichtelijk kunt aangeven hoe je werkt aan strategische doelstellingen in je onderwijs. Dit maakt de toetsing concreter en behapbaarder voor de organisatie.
  • Je maakt eenvoudig inzichtelijk hoe de leerkracht voor de klas aan de slag gaat met de kwaliteits- en strategische verbeterdoelen van de organisatie Dit zorgt voor eenduidigheid omdat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Duidelijkheid resulteert niet alleen in efficiëntie, het bespaart ook kostbare tijd die de leerkracht in andere dingen kan stoppen.

Schoolkwaliteit van ParnasSys

ParnasSys is op dit moment het enige systeem op de Nederlandse markt dat een alles in één-aanpak kan faciliteren. Het voorkomt daarmee het gebruik van meerdere ondersteunende ICT-systemen en een versnipperd beeld van de resultaten. Op deze manier werk je duurzaam aan onderwijskwaliteit met Schoolkwaliteit van ParnasSys.

Waarom je Schoolkwaliteit van ParnasSys zou moeten gebruiken?

  • Het biedt gemak, omdat je alle data in een rapportage laat samenkomen.
  • Alle gegevens worden verzameld, wat duidingsmogelijkheid biedt.
  • Met Schoolkwaliteit van ParnasSys werk je aan het realiseren van lichter, leuker en beter onderwijs: minder werkdruk, meer werkplezier en een hogere onderwijskwaliteit.

Samen met het team stel je strategische doelen op, die vervolgens overzichtelijk worden weergegeven in ParnasSys. Wil je meer weten over hoe je de onderwijskwaliteit bij jou op school duurzaam kunt verbeteren? We helpen je graag! Gouwe Academie biedt scholingen voor ieder niveau waarop je onderwijskwaliteit wilt verbeteren. Bekijk onze scholingspagina en neem contact met ons op.