Welkom!

Post-hbo-opleiding Intern begeleider

 • Datum 7 september 2023
 • Tijd 9.00-16.00
 • Kosten €2999 (excl. boekengeld, incl. lunch)
 • Niveau Fase 3: (Zeer) gevorderde gebruiker

Vanaf september 2023 biedt de Gouwe Academie opnieuw een volwaardige post-hbo-opleiding voor intern begeleider als kwaliteitscoördinator aan. Deze opleiding wordt al jaren verzorgd door Gouwe Academie (er is jaarlijks een tweede groep onder de vlag van Driestar hogeschool), met veel tevreden studenten!

Reflecteren op jouw eigen ontwikkeling speelt een grote rol tijdens deze opleiding. Je verdiept je in alle onderdelen van het vak en leert de concepten uit de theorie te vertalen naar de praktijk. Je oefent met materiaal en casussen uit jouw dagelijkse praktijk. Dat vraagt om een actieve leerhouding en eigen inbreng. 

Algemene informatie

Data en locatie

Onderstaand vind je de cursusdata voor het schooljaar 2023-2024. Er zijn 10 lesdagen op donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op onze locatie in Gouda. Wij zorgen voor een lunch.

 • 7 september 2023
 • 28 september 2023
 • 12 oktober 2023
 • 7 december 2023
 • 11 januari 2024
 • 25 januari 2024
 • 8 februari 2024
 • 11 april 2024
 • 25 april 2024
 • 20 juni 2024

Doelgroep

De post-hbo-opleiding intern begeleider is bedoeld voor professionals die:

 • in de toekomst als intern begeleider aan het werk willen gaan.
 • gaan starten als intern begeleider.
 • al ervaring hebben als intern begeleider maar een onderbouwing missen en/of zich verder willen bekwamen.

Doelen en inhoud

Voor je studie

Gouwe Academie daagt Intern begeleiders (ib’ers) uit hun kennis en vaardigheden te verdiepen op het gebied van de ib'er als trendanalist, leercoördinator en zorgregisseur. We verwachten een actieve leerhouding waarbij iedereen ervaringen en casussen deelt vanuit zijn of haar werkpraktijk. Op deze manier leren we gezamenlijk de theorie toe te passen in de praktijk. Je kunt er vervolgens direct mee aan de slag!

Tijdens je studie

Bij alle colleges, literatuur en opdrachten van de opleiding gaat het om jouw rol als ib’er. Door de hele opleiding loopt een lintmodule waarin je persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Om het maximale uit jouw persoonlijke ontwikkeling te halen is het belangrijk om voortdurend te reflecteren. Dit doe je in je portfolio en in de coach- en leergroepen. Daarnaast is schoolontwikkeling een belangrijk thema: in de verschillende praktijkopdrachten die je uitvoert, komt dit aan de orde. 

In de uitklapmenu’s hieronder lees je hoe de globale opbouw van de opleiding eruit ziet, wat de studiebelasting is en wat andere studenten zeggen over deze opleiding.

Interview met onderwijsadviseur en studieleider Patrick Bakker

Kun je iets vertellen over de nieuwe opleiding?
De ib-opleiding bestaat uit in totaal 10 cursusdagen, waarvan er 9 themadagen zijn en 1 afsluitende presentatiedag. Op deze themadagen krijg je heel veel kennis aangereikt. Maar het mooie aan onze opleiding, is dat het niet alleen om kennis draait. We gaan ook kijken naar wie jij bent als persoon. Samen ontdekken we waar je krachten en valkuilen liggen en wat jij nodig hebt om jouw rol als ib’er goed te kunnen vervullen. Zo word je een betere professional, met meer kennis en persoonlijke groei en ontwikkeling.
Daarnaast gaan we veel aan de slag met ParnasSys, we kijken hoe ParnasSys je kan helpen in het werk als ib’er en op welke wijze je ParnasSys inzet om het onderwijs beter te maken.

Competenties 
De opleiding is volgens de nieuwe beroepsstandaard vormgegeven met daarin de drie hoofdcompetenties:
Ib’er als leercoördinator: Hoe geven we inhoud aan sterke onderwijskwaliteit? Met een focus op preventief werken. Hoe sturen we op de leercultuur binnen het team?
Ib’er als trendanalist: Op basis van leeropbrengsten of observaties kijken we wat de ambities zijn. Wat willen we bereiken met ons onderwijs. Daar ga je je werk op toespitsen, je maakt analyses op leerling- groeps- en schoolniveau. Zo leer je om leerkrachten te ondersteunen, om ambities te realiseren en leer je hoe je daarmee omgaat.
Ib’er als zorgregisseur: We kijken hoe je binnen de school meer passend en inclusief onderwijs realiseert en wat ervoor nodig is om de leerlingen te ondersteunen.

Wat drijft je in je werk?
Ib’er zijn is een prachtig vak. Je denkt en bouwt mee aan het beleid van de school. Ook ondersteun en begeleid je collega’s in het realiseren van goed onderwijs. Als ib’er ben je de critical friend. Want wanneer er dingen anders of beter kunnen, is het aan jou als ib’er om dat aan te kaarten. Zo ontdek je de nieuwe paden en bewandel je die met elkaar.
De twee dingen die ik het allermooiste vind zijn nieuwsgierigheid en de groei die onze studenten doormaken. Tijdens de opleiding gaan we achter de ‘waarom’ aan. Waarom doen we de dingen zoals we doen? Wat is het effect daarvan? Kan het ook anders of beter?
En het is erg mooi om te zien hoe studenten groeien, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

Waarom zou volgens jou elke ib’er deze opleiding moeten volgen?
De opleiding is geschikt voor alle ib’ers. Zoals leerkrachten die al werkzaam in het onderwijs zijn en een volgende stap willen gaan maken  als ib’er. Ib’ers die net starten met hun loopbaan en zo de inhoudelijke onderbouwing en kennis krijgen. En tot slot degenen die al langer ib’er zijn, met deze opleiding krijg je meer theoretische onderbouwing en verdieping. Het maakt niet uit op welk punt je van je carrière staat, als ib’er heb je altijd wat aan de opleiding!
We krijgen van afstudeerders vaak te horen dat ze trots zijn op zichzelf als ze terugblikken op het afgelopen jaar. Een veelgehoorde reactie is dat het hard werken was, maar ook ontzettend gaaf en écht van toegevoegde waarde. Net zoals: ‘de opleiding is gewoon een feestje! Het is aanpoten, maar het brengt je ontzettend veel!

Tijdens mijn eerste jaar als ib’er ben ik begonnen aan deze opleiding. Dat vond ik belangrijk omdat ik zo de nodige basis in kennis en vaardigheden meekreeg voor mijn werk. Daarnaast vond ik het erg nuttig dat de opleiding heel praktisch was ingericht. Ik heb onder andere voor deze opleiding gekozen omdat er een link met ParnasSys wordt gelegd. Dat kwam goed aan bod in de lesdag over opbrengstgericht werken. Tijdens de colleges ging het over het analyseren van resultaten, hoe bekijk je ze en hoe geef je er een vervolg aan? Deze lesdag viel midden in de cito-periode, zo kan ik het direct toepassen! - Ineke Bijl

Als ib’er is het erg belangrijk dat je boven de stof hangt en op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in onderwijsland. Dankzij deze opleiding heb ik de nodige kennis en vaardigheden opgedaan voor mijn dagelijkse praktijk. De opleiding is van hoog niveau maar praktisch en passend bij mijn onderwijspraktijk als ib’er. Daarom ben ik blij dat ik deze opleiding al in het eerste jaar van mijn functie heb gedaan. Dankzij de opgedane kennis en ervaring kon ik in één keer een goede start maken. - Dirk Taanman.

De opleiding is een competentiegerichte opleiding waarbij kennis, vaardigheden en houding gecombineerd worden met de beroepspraktijk. Dit vind ik een prettige manier van onderwijs. Het heeft ervoor gezorgd dat ik de nieuwste theoretische kennis en vaardigheden direct toe kon passen. Ik maak daarbij zelf de keuzes die aansluiten en passen bij mijn school, ons team en mijn persoonlijke vaardigheden. De kennis en vaardigheden die niet direct toepasbaar waren heb ik meegenomen als naslagwerk voor de toekomst. - Marina Stolk

Voordat ik aan deze opleiding begon heb ik wel even getwijfeld. Een aantal onderwerpen waren al bekend en had ik naar mijn idee al langs zien komen bij de opleiding pedagogiek. Toch wilde ik graag een verdiepingsslag maken. En die verdieping heb ik zeker gekregen! Ook bij bekende onderwerpen, zoals het observatiesysteem Zien!, werd ik net op een spoor gezet dat ik zelf nog niet had ontdekt. Het voordeel van deze opleiding vind ik dat ik die verdieping in 10 dagen op kon doen. - Mery van Duijn

Ik ben al ruim 25 jaar werkzaam in het onderwijs en heb al 12 jaar ib-ervaring in de onderbouw. Waarom ik dan toch koos voor deze opleiding? Soms is het tijd om je eens grondig te verdiepen in de verschillende manieren van onderwijsaanbod en verrijking. En voor jezelf om te reflecteren op de vraag of we nog steeds op de goede weg zijn. Voor mij gaf deze opleiding een antwoord op het bepalen van een koers op het gebied van opbrengstgericht werken, handelingsgericht werken, het volgen van de ontwikkeling van een kind en het betrekken van ouders bij de school. Ook gaf het me veel inzicht in het gebruik van ParnasSys. - Gerda Kooijman

De studiekosten voor deze opleiding bedragen € 2.999,-. Dit is exclusief boekengeld maar inclusief lunch op de lesdagen.
Onderstaand vind je de cursusdata voor het schooljaar 2023-2024. Er zijn 10 lesdagen op donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op onze locatie in Gouda. Wij zorgen voor een lunch.
 • 7 september 2023
 • 28 september 2023
 • 12 oktober 2023
 • 7 december 2023
 • 11 januari 2024
 • 25 januari 2024
 • 8 februari 2024
 • 11 april 2024
 • 25 april 2024
 • 20 juni 2024
Verplichte literatuur (door de student zelf aan te schaffen):
 • LBBO, (2022). De beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator. Huizen: Pica.
 • Greven, Luc F. (2018). De toekomst van de intern begeleider. Dordrecht: Instondo.
 • Both, D., & De Bruijn, A. (2012). Onderwijs vraagt leiderschap. Schiedam: Scriptum.
 • Van der Meer, N. Minder onderwijzen, meer leren: handelingsgericht werken 2.0. Rotterdam: Bazalt.
Aanbevolen literatuur:
 • Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2020). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho. 
 • Pameijer N. (2017). Handelingsgericht werken. Samenwerken aan schoolsucces. Den Haag: Acco.
 • Clark, S. (2019). Leren zichtbaar maken met Formatieve Assessment. Rotterdam: Bazalt.
 • Greven, Luc F. (2022). De 10 principes van de intern begeleider. Een verdieping op ‘ De toekomst van de intern begeleider’.  Dordrecht: Instondo.
 • Van Alem, V. (2022). Wegwijzer voor de intern begeleider. Dordrecht: Instondo.

De studiebelasting van deze opleiding is 240 uur. Dit is als volgt opgebouwd:

 • Contacturen: 60 uur. Deze uren ben je op de locatie in Gouda te vinden.
 • Zelfstudie-uren: 80 uur. Dit is inclusief het werken in de leergroepen.
 • Praktijkuren: 100 uur. Dit is inclusief het bespreken van de praktijkopdrachten in de groep.

De post-hbo-opleiding Intern Begeleider bestaat uit 10 lesdagen, verspreid over 1 jaar tijd. Naast de colleges werk je samen met medestudenten in een leergroep. Je gaat samen aan de slag en deelt kennis en ervaringen. Ook vorm je samen met een aantal medestudenten een coachgroep. Je ontmoet hen een aantal keren buiten de lesdagen om.
 
De opleiding bevat een doorlopende leerlijn, gebaseerd op de beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator (LBBO 2022). Het curriculum van de opleiding is modulair opgebouwd. Elke module bevat verplichte literatuur en sluit je af met een praktijkopdracht.

De opleiding is als volgt opgebouwd:

Module 1: De ib’er als trendanalist
LBBO competenties: resultaatgerichtheid en schoolontwikkeling
Hier werk je aan op de lesdagen 1,2 en 3.
Na dag 3 lever je je eerste paper in.

Module 2: De ib’er als leercoördinator
LBBO competentie: onderzoekend vermogen
Hier werk je aan op de lesdagen 4,5,6 en 7.
Na dag 7 lever je je tweede paper in.

Module 3: De ib’er als zorgregisseur
LBBO competentie: interpersoonlijk
Hier werk je aan op de lesdagen 8 en 9.
Na dag 9 lever je je derde paper in.

Lintmodule: persoonlijke ontwikkeling
LBBO competentie: professionele attitude
De lintmodule vormt de rode draad tijdens de opleiding
Op lesdag 10 heb je een afsluitend gesprek en geef je een eindpresentatie waarin je persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

Wil je meer details over de onderwerpen per lesdag? Download hier een gedetailleerd overzicht met de onderwerpen per lesdag.

De post-hbo-opleiding intern begeleider is bedoeld voor professionals die:
 • in de toekomst als intern begeleider aan het werk willen gaan.
 • gaan starten als intern begeleider.
 • al ervaring hebben als intern begeleider maar een onderbouwing missen en/of zich verder willen bekwamen.
Toelating:
 • je hebt een erkend hbo-diploma, bij voorkeur als leerkracht basisonderwijs.
 • je hebt een pedagogische of didactische hbo-opleiding. Voorafgaand aan de opleiding volgt een intakegesprek met de studieleider.
Je bent in de gelegenheid om alle opdrachten uit te kunnen voeren op je school.

Na je studie

Gefeliciteerd met je het behalen van het diploma PHBO Intern Begeleider! Je staat ingeschreven bij het Abituriëntenregister en kunt je opgedane kennis dagelijks toepassen in de praktijk. Maar ook nu je klaar bent met deze studie ben je nog steeds van harte welkom bij Gouwe Academie voor onze (team)scholingen. We houden graag contact en zijn benieuwd hoe het met je gaat. 

Vragen? Neem contact met ons op!

Aanmelden

Je kunt je hieronder aanmelden voor deze opleiding. Dezelfde opleiding wordt aangeboden door Driestar hogeschool, op dinsdagen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden bij die opleiding. 

* Voorafgaand aan de opleiding volgt een intakegesprek met de studieleider.