Welkom!

Experttraject Kindbegrip

19 maart en 28 mei 2024 (Gouda)

 • Datum 19 maart 2024
 • Tijd 09:00 - 16:00 uur
 • Kosten €698
 • Niveau Fase 1: Beginnende gebruiker

Speciaal voor intern begeleiders en gedragsspecialisten bieden we de expertscholing Kindbegrip aan. Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op.

Algemene informatie

Data en locatie

 • Dinsdag 19 maart en 28 mei 2024 
  van 09:00 uur  - 16:00 uur (Gouda)

Doelgroep

 • po
 • ib’er, MT-lid, gedragswetenschapper

Doelen en inhoud


 • De deelnemer is toegerust om leerkrachten te begeleiden bij het gebruik van Kindbegrip.
 • De deelnemer kent de theoretische verantwoording van het SEL-model en de verschillende competenties en kan een leerlingprofiel en een groepsprofiel lezen en interpreteren.
 • De deelnemer weet hoe Kindbegrip betekenis heeft in het werken met een cyclus (waarnemen, begrijpen, wegen, plannen, handelen, evalueren), op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau.
 • De deelnemer heeft kennis van specifieke aandachtspunten met betrekking tot het stimuleren van het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen met specifieke behoeften.
 • De deelnemer weet hoe de ouderbetrokkenheid vergroot kan worden door het gebruik van Kindbegrip.
 • De deelnemer heeft nagedacht over de plaats die Kindbegrip in de schoolontwikkeling kan innemen.
 • De deelnemer weet hoe de inspectie omgaat met Kindbegrip resultaten en heeft een mening over Kindbegrip resultaten.
 • De groepsprofielen van de groepen van de teamleden nemen we tijdens de scholing ter hand om ze te begrijpen om daarna via de fase van het wegen te komen tot handelen. Ook de gesprekslijn komt aan de orde. Wat bespreek je met teamleden, hoe en waarom. De centrale vraag die leerkrachten beantwoorden is: “Wat heeft deze groep van mij nodig”? Met uitleg nemen we de fasen door: hoe kom je als teamlid via waarnemen, begrijpen, wegen tot een planning? Ook het integrale schoolbeleid t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling komt aan de orde.

  Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gegeven en wordt reflectie gestimuleerd. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën en het geven van en vragen om feedback op plannen voor het vervolg.

Het is ook mogelijk om deze tweedaagse op locatie te organiseren. De kosten zijn dan € 894,- per dagdeel. (Met een maximum aantal deelnemers van 10 personen. Het minimum aantal mag je dan zelf bepalen.) 

Neem voor vragen of voor het aanvragen van een scholingstraject op locatie contact met ons op.

Vragen? Neem contact met ons op!

Aanmelden

Meld je via het aanmeldformulier hieronder aan voor deze scholing!

Al onze scholingen zijn ook op aanvraag beschikbaar voor jullie team of organisatie. Data en locatie worden dan in overleg vastgesteld. Je ontvangt een offerte van ons. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen we contact met je op.


Onze planner neemt contact met je op om dag en tijd af te spreken.
Persoonlijke gegevens
Adresgegevens
vb. BRIN-nummer: 00XX01, vb. bestuursnummer: 01234
Bevestiging