In gesprek over de resultaten van de vragenlijsten over burgerschap

De resultaten van de vragenlijsten uit Zien!+ over burgerschap zijn binnen. Een mooi startmoment voor het gesprek met het team. Lees hier wat je bespreekt.

Met je team in gesprek over de vragenlijsten van Zien!+ 

De vragenlijsten van Zien!+ geven een goed beeld van de burgerschapscompetenties van je leerlingen. Maar bovenal vormen de resultaten in de overzichtelijke cockpit een mooi startpunt voor het gesprek over het versterken van burgerschap op je school. Wil je de waarde van de resultaten goed benutten, dan is dit gesprek zelfs onmisbaar. In dit blog lees je wat je bespreekt om te kunnen vieren wat je met elkaar hebt mogen realiseren. En om daarna concrete stappen te kunnen zetten om burgerschap verder te bevorderen. Zo werk je planmatig, doelgericht, samenhangend en opbrengstgericht aan het versterken van de burgerschapscompetenties van je leerlingen. 

Praat over de kennis, vaardigheden en attituden 

Je begint het gesprek door met elkaar te praten over de kennis, vaardigheden en attituden. Welke zijn er al veel aanwezig? Hoe komt dat? En hoe kun je dit verder benutten? Samen aandacht besteden aan wat je hebt bereikt werkt meestal heel motiverend. En het bevordert professioneel handelen.

Bespreek vervolgens ook welke kennis, vaardigheden en attituden er nog sterker kunnen. Stem daarbij altijd goed af of iedereen het over hetzelfde heeft. Iedereen kan de stellingen en de antwoordopties in de vragenlijsten namelijk weer anders interpreteren. Dat heeft effect op de resultaten van de vragenlijsten.  

Bespreek wat relevant is voor jouw school  

Overleg daarna met elkaar welke kennis, vaardigheden en attituden relevant zijn voor de leerlingen van jullie school of jouw klas. Neem daarbij mee hoe ze bijdragen aan het ontwikkelen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Laten de leerlingen in meerdere klassen nog weinig (zelfstandig) zien van competenties op het gebied van digitale vaardigheden? Dat hoeft in de onderbouw geen aandachtspunt te vormen. Of misschien werk je met kinderen waarbij het juist goed is om digitale middelen pas later te introduceren. Dan vraagt een lagere score op kennis, vaardigheden en attitude niet direct om actie. Kijk dus naar de opbrengst vanuit de gedachte wat passend is bij jouw school en leerlingpopulatie 

Voorbeeld van een cockpit van een school met 8 klassen.  
In dit voorbeeld is gebruik gemaakt van de vragenlijst burgerschap op basis van de leerlijn burgerschap van de SLRO. Er is ook een variant waarbij in plaats van schepping het thema duurzaamheid wordt bevraagd. Lees hier meer over de varianten van burgerschapsvragenlijsten in Zien! 

Maak afspraken over de vervolgacties  

Maak vervolgens afspraken over hoe je aandacht geeft aan de verbeterpunten die voor jouw school daadwerkelijk belangrijk en relevant zijnJe hoeft daarbij niet het wiel opnieuw uit te vinden. Kijk eerst in welke methodelessen de doelen nog aan bod gaan komen. Staat daar niet voldoende in, doe dan je voordeel met de tips en handelingssuggesties in Zien!+.  

Je kunt ook samen aanvullende lessuggesties ontwikkelen. Organiseer een themaweek of vraag een gastspreker om te vertellen over specifiek thema. Je kunt ook zoeken naar laagdrempelige manieren, waarbij je burgerschapscompetenties integreert in lessen die toch al op de planning staan.  

Bepaal wanneer je tevreden bent  

Je kunt pas een doel behalen als je weet wat je doel is. Leg dus vast wanneer je tevreden bent. Dat kan heel concreet. Als het gaat om het thema “samen”, dan kun je bijvoorbeeld in de kleuterklas als doel stellen dat 60% van de klas in een kringgesprek een voorbeeld kan geven van iets wat ze voor en ander gedaan hebben. In de bovenbouw kun je bijvoorbeeld afspreken dat je tevreden bent wanneer de leerlingen succesvol en met oog voor elkaar een debat kunnen voeren over hoe de democratie werkt. Maak waar het kan je ambities meetbaar. Zo kun je bepalen of je tevreden bent met het resultaat.  

In dit voorbeeld van een cockpit van de vragenlijst Burgerschap uit Zien!+ op basis van de Zien! ontwikkelgebiedenzie je dat vragenlijst én op groepsniveau én op leerlingniveau ingevuld kunnen worden. En dat je de keus hebt om in een bepaalde periode álle onderdelen in te vullen, of een deel.  

Het gesprek is werkdrukverlagend  

Al het genoemde klinkt misschien als een heleboel extra werk. Maar scholen die inmiddels werken op deze manier, ervaren het als heel waardevol en de beperkte tijdsinvestering meer dan waardJe bent als school nu eenmaal verplicht om inzicht te hebben in de resultaten van je burgerschapsonderwijs en je moet je daarover verantwoorden. Tijdens het bespreken van resultaten van de vragenlijsten maak je aantekeningen. In combinatie met de resultaten uit Zien!+ voer je én een constructief gesprek én je voldoet aan de plicht tot verantwoording. Zonder dat het extra tijd kost. Zien!+ helpt je om tastbaar te maken waar nog aan gewerkt moet worden en om vast te leggen wat al lukt. Alle aspecten die de inspectie verplicht stelt, komen in de vragenlijsten van Zien!+ terug. Zo weet je als school zeker dat je niets mist. 

Schakel hulp in 

Gouwe Academie hielp al veel scholen met het zicht krijgen en houden op de resultaten van burgerschap. En bij de kansen die er zijn om als school op een mooie manier bezig te zijn met het voorbereiden van leerlingen op de toekomst in een pluriforme maatschappij. Schakel dus gerust onze hulp in, zodat we samen bekijken hoe je het meeste haalt uit je burgerschapsonderwijs.  

De vragenlijsten van Zien!+ zijn hierbij een middel en geen doel. Door constructieve gesprekken te voeren over de resultaten blijft het niet bij de vragenlijsten (het middel), maar werk je toe naar het doel: het succesvol een plek geven van de basiswaarden van burgerschap in je school.  

Wil je weten wat Zien!+ voor jouw klas of school kan doen op het gebied van burgerschap? Neem dan contact met mij op. Ik denk graag mee! Lees ook dit blog over hulpmiddelen van Zien!+ voor volgen leerresultaten zonder dat ze de werkdruk verhogen.