Handelings- en opbrengstgericht werken aan burgerschap met Zien!+

Wil je planmatig aan de slag met burgerschap op een manier die bijdraagt aan minder werkdruk, meer werkplezier en betere onderwijskwaliteit? In deze blog vind je een uitleg hoe je dat met Zien!+ kunt doen!

Hulpmiddelen van Zien!+ voor volgen leerresultaten 
én tips voor je aanbod


Benut de hulpmiddelen en suggesties die Zien!+ aanreikt om in je dagelijkse praktijk op een praktische manier invulling te geven aan burgerschapsonderwijs. Tegelijkertijd kun je de inhouden van Zien! gebruiken om te voldoen aan wat de overheid vraagt met betrekking tot het volgen van de leerresultaten: (1) zorg dat het bijdraagt aan schoolontwikkeling, (2) verbeter het individuele leerproces en (3) verantwoord je extern.

Bij de hulpmiddelen van Zien!+ gaat het over:

  • Praktische tips hoe je situaties kunt creëren om te observeren en de burgerschapscompetenties te versterken.
  • Vragenlijsten en cockpits die je informatie geven over waar je groep/ school staat. Daarmee kun je als team het gesprek voeren over waar je extra accenten wilt leggen in je onderwijs om je ambities te realiseren. Bovendien kun je deze informatie gebruiken om je te verantwoorden.
  • Concrete handelingssuggesties voor activiteiten. Daarnaast tips voor pedagogisch handelen om persoonsvorming te bevorderen. Zo nodig je leerlingen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag.
  • Ontwikkelpunten in ik-vorm om de leerlingen goed te betrekken bij de competenties die je wilt bevorderen en stimuleren.
  • Portfoliobladen als hulpmiddel om leerlingen te betrekken bij het werken aan en evalueren van doelen / ontwikkelpunten. Neem hen mee in wat je samen wilt bereiken en wat de relevantie ervan is. 


Burgerschapscompetenties in relatie tot executieve functies en sociale competenties

De informatie over de burgerschapscompetenties van je leerlingen kun je combineren met de competenties die de leerlingen (al) laten zien in andere contexten. Zo kun je via Zien!+ ook bijvoorbeeld de zelfstandigheid van leerlingen op het gebied van omgaan met activiteiten (leren-leren, executieve functies) in kaart brengen en gericht versterken.

Flexibiliteit: kies bewust wie wat wanneer invult! 

Er is veel flexibiliteit voor scholen hoe en wanneer ze de vragenlijsten/observatielijsten gebruiken. Een school dient keuzes te maken die bijdragen aan hun manier van werken/wat ze willen bereiken. Denk aan: 

  • Op groepsniveau invullen? 
  • Op leerlingniveau invullen?
  • Alle stellingen in één keer, of per thema in een periode?
  • Voor- en/of nadat er aan een thema aandacht is besteed? 
  • Wie laat je invullen: leerlingen, leerkrachten, ouders, overige betrokkenen?

Meer informatie? 

Wil je het meten en bijhouden van resultaten praktisch en doelgericht inrichten zodat je meer tijd over houdt voor het onderwijs. Wij helpen je graag!

Voor meer informatie over wat Zien!+ biedt in het kader van handelings- en opbrengstgericht werken aan burgerschap zie https://www.gouwe-academie.nl/burgerschap