Burgerschap met Zien!+: inspirerend voor de inspectie

Stel je voor: aan het eind van een inspectiebezoek wil de onderwijsinspectie een nieuwe afspraak maken. Niet om opnieuw de kwaliteit te beoordelen, maar om inspiratie op te doen! Jouw werkwijze is zo goed, dat de inspecteur van jou wil leren, om de opgedane kennis te kunnen delen op andere scholen. Het overkwam één van de scholen die voor het burgerschapsonderwijs gebruik maakt van Zien!+.

Het succes van Zien!+

Inmiddels is de burgerschapswet alweer een aantal jaren een feit. En daarmee is burgerschapsonderwijs steeds meer de scholen ingekomen. Zien!+ biedt veel mogelijkheden en materialen om hiermee aan de slag te gaan. Kwaliteit staat bovenaan en dat wordt in het werkveld dus opgemerkt! Met name de monitoring en de portfoliokaarten sluiten goed aan bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Monitoring

Op de vertrouwde Zien!-manier bestaat nu ook de mogelijkheid om de ontwikkeling van burgerschap te volgen. Met wel 3 verschillende vragenlijsten kun je kiezen welke vragenlijst het best past bij jouw school. Zo zijn er bijvoorbeeld korte vragenlijsten op basis van de bekende thema’s van Zien!; uitgebreide vragenlijsten voor een gedetailleerde screening; en vragenlijsten op basis van de SLRO-leerlijn, die is gebaseerd op christelijk-reformatorische principes.

De vragenlijsten kunnen worden ingevuld door leerkrachten, leerlingen, ondersteuners én ouders; en geven zo samen een compleet beeld van de leerling. Al deze vragenlijsten zijn makkelijk te analyseren en toe te passen in je huidige groepsplan. Tot slot zijn er handelingssuggesties, tips voor pedagogisch handelen, lesideeën en materialen beschikbaar om de ontwikkeling ook effectief te stimuleren!

Om al deze stappen goed te begeleiden is er een praktische handleiding voor leerkrachten én voor coördinatoren beschikbaar. Deze handleiding  helpt je vooral om na te denken over het burgerschapsonderwijs op jouw school met jouw populatie. Maatwerk, maar dan wel praktisch haalbaar en snel toepasbaar!

Portfolio

Materialen waar met name positief over gesproken wordt, zijn de portfoliokaarten. Deze kaarten helpen je om te werken aan de basisvoorwaarden voor leren en ontwikkeling:

  • Samen met leerlingen in gesprek om de relatie te versterken;
  • focus op talenten en kwaliteiten om het gevoel van competentie te vergroten
  • geeft eigenaarschap aan de leerling om de autonomie te vergroten.

In de portfoliokaarten denken leerlingen na over wat ze al kunnen; wat ze nog willen leren; hoe ze zich hierin gaan ontwikkelen; en leren ze reflecteren op hun eigen ontwikkeling. Kortom: opnieuw een praktisch haalbaar en snel toepasbaar aanbod die jou als leerkracht helpt om de kinderen te ondersteunen!

Geïnteresseerd?

Ben jij ook benieuwd naar de mogelijkheden? Wil jij ook kwaliteit bieden op gebied van burgerschap? Kijk dan eens verder bij het thema burgerschap of het portfolio op de website of neem contact op via helpdeskzien@gouwe-academie.nl.