Starten met de Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar in Kidskonnect

Veel peuterspeelzalen en kinderopvangcentra maken gebruik van KidsKonnect. Naast administratie en uitwisseling met ouders bevat deze software ook een prachtig kindvolgsysteem, dat ook de Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar bevat. Heel handig, zeker omdat deze lijnen perfect aansluiten op de Leer- en ontwikkelingslijnen voor 4-7 jaar in ParnasSys. Zo blijft jullie opgebouwde kennis van de leerling geborgd. Onderwijsadviseur Karen Dekker vertelt hoe organisaties het werken met deze lijnen ervaren.

Karen vertelt hoe ze aan de slag gaat aan de hand van een praktijkvoorbeeld, bij een grotere organisatie. Natuurlijk passen we de implementatie aan aan wat wenselijk is in jullie situatie: “Ik start met het kernteam van een organisatie voor dagopvang, peuteropvang en BSO. De beleidsmedewerker, de (VE-)coach, een aantal locatiemanagers en pedagogisch professionals zijn aanwezig. Vandaag gaan we starten met de Ontwikkellijnen 0-4 jaar van de Gouwe Academie. Het lijkt het kernteam zo fijn dat ze zo alles in één omgeving hebben. Alle kind- en oudergegevens, maar ook de observaties en de andere formulieren. Geen losse blaadjes meer, ergens in een map. En het fijne is dat ze dan dezelfde ‘observatietaal’ spreken als de leerkrachten van groep 1 en 2.

Ontwikkelgebieden

We gaan aan de slag. We bekijken eerst de ontwikkelgebieden: de sociale en de emotionele ontwikkeling, de motoriek, taal- en rekenontwikkeling. Hoe is het opgebouwd, welke observatiepunten zien we halfjaarlijks? Welke tips ter stimulering komen terug?

Overkoepelend beleid

Met het kernteam denk ik na over het beleid. We gaan helemaal door het Kidskonnect heen en bepalen met elkaar steeds wat passend is bij de organisatie. Stel, het is tijd voor het oudergesprek, hoe geef je dat dan vorm? Nodig je ouders uit en stuur je hen vooraf al de observaties met de toelichtingen? Op deze manier kan een ouder zich erop voorbereiden, net als de pedagogisch professional. Of heeft het de voorkeur of eerst het gesprek te voeren en achteraf het formulieren door de te sturen naar de ouder? Wat zegt het over de visie op ouderbetrokkenheid?

Hoe vaak gaan we het invullen, en hoe voorkomen we dat het los staat van het aanbod op de groep? Hoe maken de medewerkers gebruik van de optie om meerdere kinderen tegelijk te observeren bij een groepsactiviteit? Waar plaatsen we een stukje zorg bij VVE, en hoe krijgen we een mooi groepsoverzicht? Er ontstaan mooie gesprekken rond al deze thema’s. Aan het einde van de bijeenkomst zijn de kaders helder en weet het kernteam om te gaan met het kindvolgssysteem.

Uitrollen

De beleidsmedewerker kan ermee aan de slag om de gemaakte afspraken te borgen en dan kan het kernteam de implementatie verder uitrollen in de organisatie.

“Ik kan niet wachten om ermee te beginnen”, hoor ik van een deelnemer van het kernteam.  “Zo veel mogelijkheden en zo fijn in het gebruik. Als we bij ieder thema op een paar punten observeren, dan volgen we de kinderen in hun ontwikkeling. Het is dan echt een volgsysteem in plaats van een meetinstrument”.

Ik ben blij dat ik zo met onze ontwikkelingslijnen het werken met de kinderen lichter, leuker en beter heb kunnen maken!

Ook aan de slag met de ontwikkelingslijnen? Meer informatie over de inhouden vind je op onze website: gouwe-academie.nl/ontwikkelingslijnen-0-4-jaar

0-4 jaar en BSO

Voor deze doelgroep bieden wij aanbod rond de Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar, maar ook specifiek aanbod rond werken met baby's of een VE-training.