In vier jaar tijd van 0% uitstroom 1S naar meer dan 50%. Hoe doe je dat?

In maart hebben alle scholen de uitslag van de doorstroomtoets ontvangen. Hebben genoeg leerlingen het niveau 1F en 2F/1S behaald? Voor sommige scholen was het een spannend moment, andere scholen hadden vooraf al voldoende zicht op of leerlingen goed op koers zijn. Was de uitslag voor jullie een verrassing? Dan kunnen wij je helpen, want dat hoeft echt niet. Als je meer zicht krijgt op de scores in eerdere groepen, kun je je uitslag voorspellen én er op sturen in je aanbod.

Hoe krijg je zicht op referentieniveaus?

Met behulp van ParnasSys kun je goed in kaart brengen of de leerlingen op weg zijn om uiteindelijk in groep 8 de referentieniveaus te halen. Dit doen we onder andere door te kijken naar de niveauwaarden die de leerlingen halen op de toetsen vanaf E3. 

Een voorbeeld. Kijken we naar Cito Rekenen, dan zien we dat leerlingen met een niveauwaarde van 3,5 of hoger op weg zijn om bij de doorstroomtoets het niveau 1S te behalen. Ook voor andere gebieden en toetsen hebben we deze cijfers beschikbaar.

Cito LiB MeetmomentNiveauwaardeReferentieniveauNiveauwaardeReferentieniveau
E71,3<1F3,51F
B81,3<1F3,51F
M81,31F3,51S

Wanneer je weet hoe de groepen vanaf de middenbouw ervoor staan, kun je hierop sturen. Wat betekent het voor je aanbod, de instructies en de differentiatie in de klas? Heeft de leerkracht goed zicht op de groep en zijn de verwachtingen hoog genoeg?

In de praktijk 

Dat zicht hebben op referentieniveaus verschil maakt, kunnen we je uit een praktijkvoorbeeld laten zien. Onderstaande tabel is de uitslag van een school die vier jaar geleden is begonnen om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van kinderen in relatie met de referentieniveaus. Dit hebben ze doorvertaald naar aanbod in de groep, visie op onderwijs en het hebben van hoge verwachtingen. Zowel het percentage leerlingen dat 1F behaald heeft als het percentage dat niveau 1S behaald heeft, is enorm gestegen. Die stijging komt, mede doordat er meer zicht is gekomen op hoe de groepen er in een eerder stadium voor staan. Dat is het verschil wat je kunt maken als je zicht hebt op hoe het gaat in je groepen en daar concreet mee aan de slag gaat. 

Referentieniveaus en het onderwijsresultatenmodel

Inzicht krijgen in referentieniveaus doen we op basis van het onderwijsresultatenmodel. In verschillende scholingen gaan we hiermee aan de slag. En dat kunnen we je dus ├ęcht aanbevelen, het maakt echt verschil voor de kwaliteit van je onderwijs!