Zo helpt de Experttraining van Zien!+ bij de brede vorming op jouw school

We interviewden Anne-Margriet samen met Martine Blonk. Zij is onderwijsadviseur bij Gouwe Academie en ze verzorgt de Experttraining. Ze vertellen over de inhoud van de training en hoe die bijdraagt aan de brede vorming op school.

“Ik had jaren geleden al een training over Zien! gevolgd, maar ik leerde bij de Experttraining weer nieuwe dingen. Ik heb me geen moment verveeld.” Dit vertelt Anne-Margriet Holster. Ze is leerkracht van groep 5 en gedragsspecialist bij de Ds. J. Bogermanschool in Dordrecht. Deze school koos Zien+! als leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele vorming. We interviewden Anne-Margriet samen met Martine Blonk. Zij is onderwijsadviseur bij Gouwe Academie en ze verzorgt de Experttraining. Ze vertellen over de inhoud van de training en hoe die bijdraagt aan de brede vorming op school.  

Leerkracht Anne-Margriet.

Wat komt er allemaal aan bod in de training? 

Martine: “Het is een combinatie van inhoud en analyse. In het inhoudelijke deel gaan we de diepte en bespreken we alle elementen uit Zien+! Dus wat is de relevantie van persoonsvorming waarin we elementen als de sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en de executieve functies aandacht geven. We kijken ook naar onderdelen als de denkvaardigheden en het ruimtenemende en ruimtegevende gedrag. Op inhoud kijken we bijvoorbeeld ook naar het jonge en oudere kind binnen Zien!+We zoomen in op school-, groeps-, en leerlingniveau en bespreken hoe we verklaren wat ons opvalt.” 

Anne-Margriet: “Die analyse vond ik persoonlijk heel leuk in de training. Om schoolbreed schoolbreed dingen te verklaren die je uit het systeem haalt. We zien op onze school bijvoorbeeld lagere scores bij betrokkenheid en zelfinzicht dan de schoolnorm die we geformuleerd hadden. Vanuit daar ging ik aan de slag met de vraag of er een relatie is met de resultaten in het leerlingvolgsysteem. Ik vind het interessant om die verbanden te ontdekken. Dit soort vraagstukken kun je ook heel goed inbrengen in de training.”  

Aanbod burgerschap gekoppeld aan concrete activiteiten (post-it).

Waarom zou je de Experttraining volgen en niet gewoon zelf uitzoeken hoe Zien!+ werkt?

Anne-Margriet: “Zien+! is anders opgebouwd dan Zien!, wat we daarvoor hadden. Het is heel fijn om te weten hoe het programma werkt en hoe je er het meeste uithaalt. Bovendien vind ik het waardevol om van anderete leren. Om te horen hoe zij vraagstukken hebben opgelost die wij nog hebben. Het is goed om er niet van overtuigd te zijn dat je het zelf wel redt, maar je te realiseren dat je ook veel van anderen kunt leren. En dat is absoluut gebeurd. 

Martine: “We horen dat scholen aanlopen tegen gedragsvragen zoals moeilijk verstaanbaar gedrag of dat kinderen vastlopen in het leren. Hoe geef je dat een goede plek in je school? We hebben in deze bijeenkomsten ruimte voor de verdiepingsslag op thema’s zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taak-werkhouding. Samen nadenken over burgerschap en de maatschappelijke competenties vind ik heel waardevol om te bespreken in relatie tot de sociale competenties. Je leert hoe je Zien!+ kunt inzetten om te snappen wat er achter gedrag zit en hoe je daarin leerlingen kan ondersteunen. Het is een middel om de diepte in te gaan.” 

Leerdoelen rond sociale competenties zichtbaar maken in de klas. 

Anne-Margriet, je had al eens een training over Zien! gevolgd. Waarom was de Experttraining daar een goede aanvulling op voor jou?  

Anne-Margriet: “Omdat ik er heel veel geleerd heb. Bijvoorbeeld over de vorming van leerlingen, ook richting het voortgezet onderwijs. Ik leerde waar de cruciale momenten zitten waar je extra ondersteuning kunt bieden. En ook hoe ik collega’s mee kan nemen in Zien!+De leerkrachten in de kleuterklassen werkten er nog niet mee namelijk. Ik voelde me na de training toegerust om ze te laten zien hoe Zien!+ hen gaat ondersteunen. Voor de andere groepen leerde iover te brengen hoe de vernieuwde omgeving werkt. Ik had bij de invoering van Zien! al een keer een experttraining gevolgd, maar ik heb bij deze training echt weer heel veel nieuwe dingen geleerd. De training was heel helpend om in de praktijk van alledag mee verder te gaan”  

Wil je ook meer uit Zien!+ halen? Wil je een verdiepingsslag maken in de thema’s waar Zien! je op ondersteunt bij observeren, analyseren en handelen? Wil je een analyse kunnen maken van de resultaten en je team coachen om tot passende acties en interventies te komen? Meld je dan aan voor de volgende Experttraining van Zien!+Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onderwijsadviseur Martine Blonk.