Burgerschap en vakantievoorbereiding

De zomervakantie is voor veel leerlingen een tijd van ontspanning en avontuur. Het is ook een tijd waarin ze nieuwe mensen en culturen ontmoeten, of dat nu op een verre vakantiebestemming is, op een camping of in je eigen woonplaats.

7 tips om jouw leerlingen op een ontspannen manier kennis te laten maken met andere culturen

De zomervakantie is voor veel leerlingen een tijd van ontspanning en avontuur. Het is ook een tijd waarin ze nieuwe mensen en culturen ontmoeten, of dat nu op een verre vakantiebestemming is, op een camping of in je eigen woonplaats.  Als leerkracht heb je een unieke kans om je leerlingen voor te bereiden op deze ervaringen. Dit kan niet alleen hun vakantie verrijken, maar ook hun vaardigheden als wereldburgers versterken. Om met deze vaardigheden aan de slag te gaan, zijn de portfoliobladen van Zien! en de handelingssuggesties die beschikbaar zijn in Zien! ideaal  

Wat is burgerschap? 

Burgerschap draait om het begrijpen van en deelnemen aan de maatschappij. Dit omvat respect voor anderen, het naleven van regels en wetten, en een actieve rol spelen in de gemeenschap. In een steeds meer geglobaliseerde wereld is het ook belangrijk om begrip en waardering voor andere culturen te ontwikkelen. Dit kan helpen om vooroordelen te verminderen.  

Voorbereiden op vakantie 

Het voorbereiden van je leerlingen op de vakantie begint met het aanmoedigen van een open houding. Bespreek in de klas wat ze kunnen verwachten als ze nieuwe culturen en mensen ontmoeten. Dit kan door middel van verhalen en video's over verschillende landen en culturen. Hier zijn enkele concrete lesideeën: 

  1. Kennis vergroten: Introduceer basisinformatie over de landen of regio's die de leerlingen gaan bezoeken. Dit kan de geschiedenis, gewoontes, taal en eten omvatten. Hierdoor krijgen leerlingen beter begrip van wat hen te wachten staat en kunnen ze met respect en interesse reageren op nieuwe ervaringen. 

  2. Culturele sensitiviteit: Bespreek het belang van respect voor andere culturen. Leer leerlingen hoe ze beleefd kunnen zijn, bijvoorbeeld door te vragen in plaats van te oordelen en door open te staan voor nieuwe manieren van doen en denken. 
  3. Communicatievaardigheden: Help leerlingen om effectieve communicatietechnieken te ontwikkelen. Dit omvat het leren van basiszinnen in de Engelse taal en hoe ze non-verbale communicatie kunnen interpreteren. 

Ontmoeten van andere leerlingen 

Als het kind heeft geoefend met hierboven genoemde lesideeënbiedt de zomervakantie dé mogelijkheid om nieuwe vrienden te maken! Of het nu op een camping is of in een vakantiekamp, het ontmoeten van andere kinderen biedt waardevolle sociale leerervaringen.  Om kinderen hier nog meer op voor te bereiden zijn hier nog vier concrete activiteiten:   

  1. Samenwerking en empathie: Organiseer activiteiten die samenwerking bevorderen, zoals spellen (in teamverband) en groepsprojecten. Dit helpt leerlingen om samen te werken, empathie te ontwikkelen en verschillende perspectieven te waarderen. 

  2. Inclusiviteit: Moedig leerlingen aan om iedereen te betrekken en niemand buiten te sluiten. Bespreek het belang van inclusiviteit 

  3. ReflectieMoedig leerlingen aan om een dagboek of vlogs bij te houden van hun ervaringen. Dit helpt hen om na te denken over wat ze hebben geleerd en hoe ze dit in hun dagelijkse leven kunnen toepassen. 

  4. Portfoliobladen: Gebruik de portfoliobladen van Zien! om samen met de leerlingen doelen op te stellen voor in de vakantieperiode. Neem de hierboven genoemde lesideeën mee in de voorbereiding en laat na de zomer de doelen evalueren aan de hand van de portfoliobladen

Conclusie 

Het voorbereiden van je leerlingen op de vakantie en het ontmoeten van andere culturen en leerlingen is een essentieel onderdeel van hun ontwikkeling als wereldburger. Door kennis, vaardigheden, attitude, empathie en praktische vaardigheden te bevorderen, kun je hen helpen om open, respectvol en zelfverzekerd de wereld tegemoet te treden. Dit zal niet alleen hun vakantie verrijken, maar ook hun groei als betrokken en begripvolle leden van de samenleving bevorderen. 

Laat Zien!+ je ondersteunen bij het thema wereld(burgerschap)  

Op onze pagina burgerschap vind je informatie over ons aanbod van Burgerschap. Hier zie je de mogelijkheden om met het thema wereld aan de slag te gaan binnen de omgeving van Zien!+. De verschillende vragenlijsten helpen je om de kennis, vaardigheden en attitude van je leerlingen in kaart te brengen. 

Onze portfoliobladen zijn ook bruikbaar om met de leerlingen na denken wat we ze willen bereiken in deze vakantie op het gebied van burgerschap. Met de portfoliobladen kan de groei van leerlingen op een ontwikkelpunt makkelijk in beeld worden gebracht. Bespreek met de leerlingen wat de leerling wil bereiken. Bekijk voor meer informatie deze pagina.

Wil je weten wat Zien!+ voor jouw klas of school kan doen op het gebied van burgerschap? Neem dan contact met me op. Ik denk graag mee!