Handzaam en overzichtelijk aan de slag met hoogbegaafdheid

Op elke school zitten hoogbegaafde leerlingen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor passend aanbod, ook voor deze leerlingen. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet alleen mooi aanbod hebt, maar ook de ontwikkeling van de leerlingen volgt én borgt wat je doet? Ida Molendijk, ib’er op de Polyanderschool te Dordrecht, vertelt hoe zij met hulp van Gouwe Academie dit hebben opgepakt.

Signaleren en borgen

“We zitten eigenlijk nog middenin in het traject als werkgroep, maar zijn wel heel blij met de mogelijkheden die Zien!+, de module leerlijnen en ParnasSys ons bieden”, vertelt zij. In het schoolplan was het uitwerken van het beleid rond hoogbegaafdheid opgenomen als actiepunt. In een eerder traject had het team, samen met onderwijsadviseur Martine Blonk, al een aantal scholingen gehad rond dit thema om meer kennis en handvatten op te doen. Maar doordat we meer aandacht hadden voor hoogbegaafdheid, leverde dat ons ook nieuwe vragen op: hoe signaleer je hoogbegaafdheid? En hoe borg je wat je doet?

In één systeem

Ida: “We hadden geen instrument om daarmee aan de slag te gaan. Maar we gebruikten wél al ParnasSys als leerlingvolgsysteem, en Zien!+ voor burgerschap. We bleken deze instrumenten ook goed te kunnen gebruiken rond hoogbegaafdheid. Omdat we goede ervaringen hadden met de begeleiding van Martine Blonk, hebben we haar gevraagd of zij ons kon helpen bij de implementatie van deze instrumenten voor onze hoogbegaafde leerlingen. Het is zo fijn dat we geen extra instrumenten nodig hebben, en dat alle informatie op één plaats staat!”

Routekaart

“Dat was ook de grote wens vanuit het team: niet nog een nieuw systeem. Bovendien: het instrument moet handzaam en overzichtelijk zijn, we willen de leerkrachten niet nog meer werk bezorgen. Martine heeft ons kennis laten nemen van de instrumenten en uitgelegd hoe we ze in kunnen zetten voor hoogbegaafde leerlingen. Dat heeft ze uitgewerkt in een routekaart hoe we aan hoogbegaafdheid kunnen werken: welke stappen zet je nu, vanaf kleuter tot en met groep 8? Wanneer zet je welk instrument in, hoeveel keer per jaar, in welke groepen? Dat helpt ons erg om de doorgaande lijn in ons beleid vorm te geven.

Onze verwachting is dat we Zien!+ en ParnasSys vooral gaan gebruiken voor het volgen van de hoogbegaafde leerlingen, maar in de onderbouw willen we het ook breder inzetten. Je wilt geen hoogbegaafde leerlingen missen, die in eerste instantie of de eerste jaren niet opvallen. Samen met Martine heeft de werkgroep nagedacht over hoe we juist in de onderbouw zo kunnen monitoren, dat we recht kunnen doen aan elke leerling die dat nodig heeft.”

Ook werken aan je beleid rond hoogbegaafdheid?

Of je nu wilt werken aan kennis en vaardigheden om deze leerlingen te begeleiden, of op zoek bent naar een instrument voor het borgen van beleid en een doorgaande lijn, onze onderwijsadviseurs staan voor je klaar! Onze contactgegevens en het aanbod vind je op de website.


Hoogbegaafdheid

(Hoog)begaafde leerlingen zijn niet alleen gebaat bij de inzet van goede materialen, maar vooral ook bij een planmatige, doelgerichte aanpak. Dat kun je allemaal vormgeven met de Leerlijn Hoogbegaafdheid in ParnasSys.