Zien!+ is een online webbased programma dat je helpt om executieve functies en leren leren en/of burgerschap en/of mediawijsheid op een compacte manier in kaart te brengen, maar vooral te versterken, door samen met leerlingen te kiezen voor passende ontwikkelpunten en gebruik te maken van de handelingssuggesties.

Zien!+ is de opvolger van Zien! in ParnasSys, dat tegemoetkomt aan de vragen van scholen om met zo min mogelijk inspanning relevante informatie te verzamelen, maar vooral het onderwijs

en de ondersteuning van leerlingen vorm te geven op diverse vormingsgebieden die náást het cognitieve leren ook veel aandacht verdienen. Je gebruikt het als aanvulling op een instrument voor sociaalemotioneel leren, zoals Kindbegrip.