Welkom!

Experttraject Zien! + (2-daagse)

12 maart en 16 april 2024

 • Datum 12 maart 2024
 • Tijd 09:00 - 16:00 uur
 • Kosten €698
 • Niveau Fase 2: Gevorderde gebruiker

Scholen die gebruik (gaan) maken van Zien!+ kunnen in deze tweedaagse aan de slag met een implementatieplan op maat! Verder bouwen we in deze twee dagen aan kennis en versterken we vaardigheden.

Algemene informatie

Data en locatie

 • Dinsdag 12 maart en 16 april 2024 
  van 09:00 uur - 16:00 uur (Amersfoort)

Doelgroep

 • po 
 • ib’er, MT-lid, gedragswetenschapper, gedragsspecialist

Doelen en inhoud

Zien!+ is  een online webbased programma dat je helpt om executieve functies en leren leren en/of burgerschap en/of mediawijsheid op een compacte manier in kaart te brengen, maar vooral te versterken, door samen met leerlingen te kiezen voor passende ontwikkelpunten en gebruik te maken van de handelingssuggesties. 


 • De deelnemer is toegerust om leerkrachten te begeleiden bij het gebruik van Zien!+
 • De deelnemer kent de theoretische verantwoording van Zien!+  en kan een leerlingprofiel en een groepsprofiel lezen en interpreteren.
 • De deelnemer weet hoe Zien!+ betekenis heeft in het werken met een cyclus (waarnemen, begrijpen, wegen, plannen, handelen, evalueren), op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau.
 • De deelnemer heeft nagedacht over de plaats die Zien!+ burgerschap in de schoolontwikkeling kan innemen.
 • De deelnemer heeft nagedacht over de plaats die Zien!+ executieve functies en het leren/leren in de schoolontwikkeling kunnen innemen.
 • De deelnemer heeft nagedacht over de plaats die Zien!+ mediawijsheid in de schoolontwikkeling kan innemen.
 • De deelnemer weet hoe de ouderbetrokkenheid vergroot kan worden door het gebruik van Zien!+

De groepsprofielen van de groepen van de teamleden nemen we tijdens de scholing ter hand om ze te begrijpen om daarna via de fase van het wegen te komen tot handelen. Ook de gesprekslijn komt aan de orde. Wat bespreek je met teamleden, hoe en waarom. De centrale vraag die leerkrachten beantwoorden is: “Wat heeft deze groep van mij nodig”? Met uitleg nemen we de fasen door: hoe kom je als teamlid via waarnemen, begrijpen, wegen tot een planning? Ook het integrale schoolbeleid t.a.v. de vorming van leerlingen komt aan de orde

Vragen? Neem contact met ons op!

Aanmelden

Meld je via het aanmeldformulier hieronder aan voor deze scholing!

Al onze scholingen zijn ook op aanvraag beschikbaar voor jullie team of organisatie. Data en locatie worden dan in overleg vastgesteld. Je ontvangt een offerte van ons. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen we contact met je op.


Onze planner neemt contact met je op om dag en tijd af te spreken.
Persoonlijke gegevens
Adresgegevens
vb. BRIN-nummer: 00XX01, vb. bestuursnummer: 01234
Bevestiging