Vorming & Coaching

Kindbegrip

Kindbegrip van ParnasSys geeft je grip op het sociaal-emotioneel leren van de leerling.

Benut alle mogelijkheden van Kindbegrip, het systeem voor sociaal-emotioneel leren (SEL) en de sociale veiligheid (MSV). Goed gebruik zorgt voor versterking van de kwaliteit van je onderwijs.

We staan voor je klaar om je te ondersteunen in - en mee te denken met - het realiseren van de situatie waar jullie als school heen willen als het gaat om het versterken van het sociaal-emotioneel leren.

Die ondersteuning bieden we door middel van teamscholingen, groepsbesprekingen, coaching of tweedaagse cursussen. We sluiten aan bij de fase van ontwikkeling 1, 2 of 3 waarin jullie je nu bevinden en werken toe naar een volgende fase!


 • De achtergronden van de SEL-competenties kennen
 • Weten hoe je SEL-competenties kunt ontwikkelen (basis)
 • Vragenlijsten kunnen (laten) invullen en resultaten opvragen
 • De resultaten van Kindbegrip kunnen vertalen naar hoe je je (methode)lessen geeft
 • Plannen op leerlingniveau kunnen maken

ParnasSys biedt hiervoor online ondersteuning via een e-learning. Wil je aanvullend of alleen fysieke ondersteuning, dan staan de onderwijsadviseurs van de Academie voor je klaar.

Planmatig en doelgericht werken op leerlingen groepsniveau. Er is minimaal één ambassadeur binnen de school die expert is op het gebied van Kindbegrip en collega’s coacht.

 • Samenhang zien in resultaten en reflecteren op het eigen handelen
 • Analyses kunnen uitvoeren door onder andere kindgesprekken te voeren
 • Samenwerken met ouders aan SEL
 • Schoolspecifieke afspraken maken hoe Kindbegrip in de cyclus van handelingsgericht werken geïntegreerd wordt

Je werkt planmatig en doelgericht aan brede vorming van leerlingen in een goed pedagogisch klimaat.

Alle collega’s zijn ambassadeur van sociaal-emotioneel leren binnen de school.

 • Er is eigenaarschap bij leerlingen: werken met portfolio en/of ontwikkelpunten
 • Collega’s gaan met eigen leervragen aan de slag op het gebied van SEL. Kindbegrip wordt gebruikt als professionaliseringsinstrument
 • Schoolregels en -afspraken hebben een plaats binnen de organisatie
 • Verdiepend aan de slag met thema’s als burgerschap, mediawijsheid en executieve functies
 • Er wordt op een integrale manier gewerkt aan een sociaal veilige school