“Onze hoogbegaafde leerlingen ontdekken hoe blij je bent als je iets nieuws hebt geleerd”

Het is de Week van de Hoogbegaafdheid! Voor bijna iedere school is hoogbegaafdheid wel een belangrijk thema. Wist je onze module leerlijnen juist ook bij dit thema goed ingezet kan worden? In deze blog vertellen Rianne de Gast en Medad Capellen van basisschool De Wegwijzer in Kesteren meer over de opzet van de Willie Wortel-groep op hun school.

“Voorgaande jaren hebben verschillende collega’s mooie programma’s met de meer- en hoogbegaafde kinderen gedaan. Vanaf dit huidige schooljaar is het onze taak om deze kinderen te bieden wat ze nodig hebben en daar een plan voor te maken, dat zo nodig door anderen overgenomen kan worden. Hierdoor wordt het onderwijs aan deze doelgroep gecontinueerd.

Onze leerlingen krijgen rekenen uit Rekenen en Wiskunde, RekenXL of Rekenkundig. Ze leren Spaans met de methode Juan y Rosa. We laten hen aan een project werken en ze zijn bezig met mindset, leren leren en andere vaardigheden.”

Leerlijnen hoogbegaafdheid

Om de leerlingen goed te kunnen volgen en hun aanbod te plannen, maken ze gebruik van de leerlijnen hoogbegaafdheid in ParnasSys: “Dit is een heel overzichtelijk systeem. We stellen doelen op en vinken deze af als ze behaald zijn door de leerling. Onderwijsadviseur Martine Blonk heeft ons gecoacht bij het opzetten van deze manier van werken en ons wegwijs gemaakt in de leerlijnen in Parnassys.

Welbevinden

De leerlingen genieten van het dagdeel in de Willie Wortelgroep. Ze komen in de ‘leerkuil’, maar ontdekken dat je extra blij bent als je daaruit komt en je dus iets nieuws geleerd hebt. Nog een grote meerwaarde is de omgang met peers . Het is mooi om te zien dat ze leuk contact hebben onderling, ook buiten de Willie Wortelgroep. Dit alles verhoogt het welbevinden van deze kinderen.”

Aanpak in de stamgroep

Naast het opzetten van de Willie Wortel-groep doorloopt het team ook een begeleidingstraject om de begeleiding binnen de stamgroep bewuster een plek te geven. Rianne en Medad: “We hebben daarin een aantal teambijeenkomsten doorlopen rond de visie op hoogbegaafdheid. We gaan aan de slag met wat dat vraagt aan begeleiding binnen de groep en hoe we als Willie Wortel-groep en stamgroep meer kunnen samenwerken in een doorgaande lijn in de begeleiding van de hoogbegaafde leerling.”

Wil je de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op jullie school ook (opnieuw) vormgeven vanuit een visie die bij jullie past? Wij helpen je er graag bij! Bekijk het scholingsaanbod op de website!


Hoogbegaafdheid

(Hoog)begaafde leerlingen zijn niet alleen gebaat bij de inzet van goede materialen, maar vooral ook bij een planmatige, doelgerichte aanpak. Dat kun je allemaal vormgeven met de Leerlijn Hoogbegaafdheid in ParnasSys.