Gratis download met tips voor implementatie van het nieuwe OPP in ParnasSys

Gratis download met tips voor implementatie van het nieuwe OPP in ParnasSys

Keuzes in aanbod en aanpak vastleggen in een OPP

Wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, wil je als school zorgvuldig je keuzes maken in aanbod en aanpak. Daar voer je intern én met de ouders/verzorgers het gesprek over. Je overwegingen en keuzes leg je in een aantal situaties vast in een ontwikkelingsperspectief (OPP).

Overzichtelijke weergave van alle beschikbare informatie

Het nieuwe OPP van ParnasSys helpt je om alle beschikbare informatie op een handige manier te verzamelen en overzichtelijk weer te geven. Wanneer je als school hebt geïnvesteerd in het goed bijhouden van het dossier van de leerling, door vanaf het moment van aanmelden eventuele belemmerende en stimulerende factoren te noteren én door deze te vertalen in ondersteuningsbehoeften, maak je met relatief weinig werk een OPP. Zo is het OPP een document dat je elke dag helpt om de leerling een passend aanbod en een passende ondersteuning te bieden. 

Tips voor inrichting en gebruik OPP

Om alle mogelijkheden van het nieuwe OPP goed te benutten, is het aan te raden om in de implementatiefase over een aantal zaken goed na te denken. Denk bijvoorbeeld na over:

  • Welke niveau-aanduidingen wil je gebruiken per leerroute? Leerrendementen zijn vaak heel functioneel.
  • Hoe zorg je dat de ondersteuningsbehoeften toegespitst zijn op de leerling en dat alle collega’s dit op een vergelijkbare manier beschrijven?
  • Op welke manier beschrijf je de doelen en evaluatie? 

Gouwe Academie heeft een heleboel tips voor je op een rijtje gezet. Je kunt ze vinden in een voorbeeld implementatieplan dat te downloaden is via deze pagina. Doe er je winst mee!

Ondersteuning of inspiratie door Webinars en scholing

Je bent ook van harte welkom tijdens één van de webinars die we verzorgen over het OPP. Er zijn aparte webinars voor het regulier onderwijs en het s(b)o. Voor data en aanmelden zie deze pagina

Daarnaast kun je begeleiding op maat aanvragen voor je school of scholengroep. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bertine Haverhals.