Home
Welkom! Passend onderwijs

Een ontwikkelingsperspectief(plan) maken

 • Datum & Tijd In overleg
 • Niveau Gevorderd
 • Onderwijstype po, vo/vso, s(b)o
 • Functie Ib’er , Leerkracht/Docent
 • Onderwerp ParnasSys, OPP

Benut de mogelijkheden die het ontwikkelingsperspectief (OPP) van ParnasSys vanaf augustus 2022 biedt. Ervaar hoe je met gebruikmaking van alle (actuele) informatie die al in de voorliggende periode in ParnasSys is geregistreerd makkelijk komt tot een overzichtelijk, betekenisvol en concreet OPP.

Algemene informatie

Data en locatie

 • In overleg

Doelgroep

 • so, sbo, po, v(s)o)
 • ib’er, leerkracht

Doelen en inhoud

Je ParnasSys-omgeving staat en is op een goede manier gevuld met informatie. Dat wil je ook gebruiken voor het ontwikkelingsperspectief. Wij leren je werken met het doelgroepenmodel en helpen je met de inrichting van je ontwikkelingsperspectief. 

Het inrichten van het OPP kan in principe in een dagdeel. De inhoud is altijd maatwerk, en de tijdsinvestering is daarom afhankelijk van jullie startsituatie. Tijdens een intake wordt bepaald wat de beginsituatie en gewenste situatie is. De inhoud wordt afgestemd op de functies van de deelnemers en het type onderwijs (regulier of speciaal (basis)onderwijs). 

Ons advies is om ervoor te zorgen dat alles in ParnasSys en op de groepskaart zo is ingericht dat je meteen compleet aan de slag kunt. Dan kunnen we het OPP vormgeven in een dag.

Beleid, visie en afspraken

 • De deelnemers kennen de doelstellingen en de toepassingsmogelijkheden van het landelijk doelgroepenmodel (dat de basis vormt van het nieuwe OPP in ParnasSys) voor het typeren van de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van een leerling.
 • De deelnemers weten wat de wettelijke vereisten zijn van een ontwikkelingsperspectief.
 • Er zijn afspraken gemaakt op organisatie- of stichtingsniveau over:
  • welke informatie op welke plaatsen in ParnasSys én in het ontwikkelingsperspectief worden genoteerd en wat zijn aandachtspunten.
  • wie voor welk onderdeel van het ontwikkelingsperspectief verantwoordelijk is.
  • welke leerroutes worden onderscheiden en wat de bijbehorende streefdoelen zijn.

Gebruik in de dagelijkse praktijk

 • De deelnemers weten hoe ze in ParnasSys een OPP kunnen opstellen, bewerken en evalueren.
 • De deelnemers hebben geoefend met het objectief en to-the-point noteren van relevante informatie.
 • De deelnemers zijn in staat om de ondersteuningsbehoeften concreet en SMART te formuleren. Ze zijn op een logische manier gerelateerd aan de belemmerende en stimulerende factoren van de leerling.
 • De deelnemers kunnen een goed integratief beeld / goede onderbouwing van de uitstroombestemming en benodigde ondersteuning beschrijven.
 • De deelnemers zijn in staat om leerlingen en hun ouders/verzorgers te betrekken bij het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief(plan), zodat ze zich gemotiveerd voelen om samen met de betrokkenen van school te werken aan de afspraken.
 • De deelnemers weten hoe ze passende doelen kunnen kiezen voor een leerling en een passende aanpak kunnen vaststellen.

Persoonlijke online scholing

Vind je het fijn dat iemand persoonlijk alle stappen met je doorloopt en je vragen over het OPP beantwoordt, dan staan de onderwijsadviseurs van Gouwe Academie voor je klaar! Een datum en tijd wordt in overleg gepland. Je kunt voor het plannen contact opnemen met planning@gouwe-academie.nl of bellen naar 0182-540385.

De kosten zijn € 157,- per uur. Je ontvangt achteraf een factuur voor de omvang van het scholingsmoment en (indien van toepassing) voor- en nawerk. Je betaalt minimaal voor een half uur.

Vragen? Neem contact met ons op!

Wil je meer weten over het OPP in het regulier onderwijs? Zoek contact met Herbert Schaap.
 Voor het OPP in het s(b)o kun je contact opnemen met Bertine Haverhals.

Aanmelden

Meld je via het aanmeldformulier hieronder aan voor deze scholing!

Al onze scholingen zijn ook op aanvraag beschikbaar voor jullie team of organisatie. Data en locatie worden dan in overleg vastgesteld. Je ontvangt een offerte van ons. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen we contact met je op.


Onze planner neemt contact met je op om dag en tijd af te spreken.
Persoonlijke gegevens
Adresgegevens
vb. BRIN-nummer: 00XX01, vb. bestuursnummer: 01234
Bevestiging