Flexibilisering van het onderwijs

Terug naar compleet scholingsaanbod

Methodisch werken via het leerstofjaarklassensysteem is niet langer de standaard in het onderwijs . Nu er steeds meer diversiteit in de klassen aanwezig is, zoeken scholen naar nieuwe manieren om recht te doen aan de verschillen in niveau en in onderwijsbehoeften.

Voor één of meer vakken werken vanuit leerlijnen en/of door de inzet van digitale adaptieve verwerkingssoftware, kun je veel bereiken. Een goede implementatie, met aandacht voor didactiek en klassenmanagement, is daarbij cruciaal. Samen met je school zoeken we naar de passende vorm om leerlingen te laten groeien en bloeien, waarbij collega’s inzicht en overzicht hebben en houden. Zodat ze veel werkplezier en weinig werkdruk ervaren!

Hoogbegaafdheid

(Hoog)begaafde leerlingen zijn niet alleen gebaat bij de inzet van goede materialen, maar vooral ook bij een planmatige, doelgerichte aanpak. Dat is de visie van Gouwe Academie.

Bekijk het aanbod rond Hoogbegaafdheid