Stagiair(e)s sociaal-emotioneel leren en flexibilisering van het onderwijs

Gouwe Academie zoekt stagiaires voor onderzoeks- en ontwikkelwerk voor de producten en scholingen die zij aanbiedt aan het onderwijs.

Stagiair(e)s voor diverse thema’s zijn van harte welkom!

Onder andere:

 • Doorontwikkeling (scholings)materialen over sociaal-emotioneel leren, burgerschap en executieve functies voor po en vo. Onder andere ten behoeve van het pedagogisch expertsysteem Zien!
 • Onderzoek naar mogelijkheden flexibilisering in het basisonderwijs

Context

Via de Gynzy Academie zijn wij kennispartner en implementatiepartner voor Gynzy, een bedrijf dat digitale adaptieve verwerkingssoftware biedt aan scholen én dat software voor digiborden ontwikkelt.  

Voor ParnasSys zijn we kennispartner. We ontwikkelen scholing voor implementaties van de producten van Gynzy en ParnasSys. Tientallen onderwijsadviseurs verzorgen door het hele land, op alle soorten scholen, begeleiding bij het aanbieden van onderwijs op maat aan leerlingen. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de kennis, inhoud, inhoudelijke helpdesk en implementatie van het pedagogische expertsysteem Zien!  Er is een versie voor het PO (ondergebracht in ParnasSys) en het VO (een zelfstandige webbased applicatie). (Ga voor meer informatie over Zien! naar www.zienvooronderwijs.nl) en www.zienvo.nl). 

Werkzaamheden

De focus ligt vooral op participeren in theoretisch en praktijkgericht onderzoek en/of beleids- en productontwikkeling gerelateerd aan de volgende thema’s: sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap, leerlijnen en doelen, ontwikkelgesprekken met kinderen, werken met portfolio’s, executieve functies, meer- en hoogbegaafdheid, persoonsvorming, didactiek, differentiatie en klassenmanagement. Deze thema’s worden uitgewerkt ten dienste van schoolontwikkeling, leerkrachtbegeleiding, en/of opvoedingsondersteuning. 

De exacte invulling voor de stage wordt in overleg vastgesteld. We proberen rekening te houden met interesses en persoonlijke leerdoelen van de stagiair. Tijdens een sollicitatiegesprek zullen we toelichten op welke onderdelen je een bijdrage zou kunnen leveren. Je kunt dan aangeven waar je voorkeur naar uitgaat. De stagebegeleiding wordt verzorgd door een inhoudelijk deskundige onderwijsadviseur/onderwijskundige/(ortho)pedagoog. Je werkt samen met projectmedewerkers met een academische opleiding en je mag meelopen met onderwijsadviseurs. 

De stage-activiteiten bestaan bijvoorbeeld uit: 

 • (Wetenschappelijke) informatie verzamelen, analyseren en bewerken en beschikbaar stellen aan collega’s en gebruikers rond de hiervoor genoemde thema’s; 
 • Onderzoek doen op scholen door bijvoorbeeld observaties, interviews, kindgesprekken of vragenlijsten af te nemen.  
 • Schrijven van teksten voor PR activiteiten; 
 • Scholingsinhouden ontwikkelen;  
 • Herschrijven en theoretisch onderbouwen van de huidige werkvormen die tijdens scholingen ingezet worden; 
 • Participeren in onderzoek om te komen tot een theoretische en statistische onderbouwing van de leerlijnen jonge kind (taal, rekenen en motoriek), een observatiesysteem voor kleuters dat door meer dan 1500 scholen wordt gebruikt;  
 • Onderzoek doen binnen het regulier VO waar de behoeften liggen voor een sociaal-emotioneel expertsysteem, en adviseren hoe Zien!vo op die behoeften kan aansluiten;  
 • Ontwikkelpunten en handelingssuggesties verzamelen en/of ontwikkelen ter bevordering van mediawijsheid, executieve functies, persoonsvorming en burgerschap. 

Wat vragen wij? 

 • Je volgt een relevante bachelor of master bijvoorbeeld Onderwijskunde of Pedagogische wetenschappen, of een HBO opleiding Pedagogiek;  
 • Kennis van Zien!, Gynzy of een vergelijkbaar product is een pré; 
 • Ervaring in of affiniteit met het basisonderwijs is een voorwaarde; 
 • Je hebt een onderbouwde visie op het aanbieden van onderwijs op maat / flexibilisering van het onderwijs; 
 • Grote mate van zelfstandigheid en punctualiteit; 
 • Beschikken over organisatie- en planningsvaardigheden; 
 • Soepel kunnen switchen tussen het denken en werken op hoofdlijnen én het uitwerken van ideeën op concreet niveau; 
 • Onderzoekende en pro-actieve houding als het gaat om doorontwikkeling van bestaande producten en ontwikkeling van nieuwe producten; 
 • Klantgerichtheid; 
 • Een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; 
 • Bereidheid om het onderwerp van het scriptie-onderzoek te relateren aan de stageopdrachten is een pré; 

Wat bieden wij?

Wij bieden voor elk cursusjaar een stage-omvang van (meer dan) 300 uur, verdeeld over minimaal 6 maanden. Er zijn ook mogelijkheden voor een afgebakende opdracht passend bij een kleinere stageomvang. Kandidaten die beschikbaar zijn voor een kleinere stage-omvang worden daarom ook uitgenodigd om te reageren. Bij voorkeur denken we aan één of twee dagen per week, waarbij je minimaal één dag in Gouda werkzaam bent. De overige uren mogen bijvoorbeeld ook thuis gemaakt worden.  

Persoonlijke en professionele begeleiding vinden we belangrijk. Daarom spreek je je begeleider frequent over voortgang en doelen binnen je stage, en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door gesprekken met een coach. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om verschillende kanten van onze boeiende organisatie te leren kennen door mee te lopen. 

Organisatie

Gouwe Academie is een onderwijskundige kennispartner voor bedrijven met ICT-oplossingen voor het onderwijs. Wij verzorgen scholingen voor onze partners ParnasSys en Gynzy en bij onze eigen producten Zien!, Kindkans en Leer- en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar. We werken daarbij nauw samen met de leveranciers van de betreffende producten, maar we zijn wel een zelfstandige organisatie. Daarnaast exploiteert Gouwe Academie zelf enkele onderwijskundige ICTtools (Kindkans en Zien!vo) of is verantwoordelijk voor de inhoud ervan (Zien!po, ondergebracht als aparte module in ParnasSys). 

Gouwe Academie is sinds 1 januari 2021 een zelfstandig onderdeel van stichting Driestar educatief, waarbij we samenwerken met Driestar hogeschool en Driestar onderwijsadvies. Onze kernwaarden hebben een christelijke grondslag. We vragen van personeel en stagiaires respect voor onze christelijke identiteit.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Bertine Haverhals. Enthousiast over bovenstaande kansen en mogelijkheden? Solliciteren kan door het toesturen van jouw cv en een motivatie naar hr@gouwe-academie.nl.