Home
Welkom Vorming & Coaching Passend onderwijs

Symposium Gouwe Academie

woensdag 20 november 2024 in Gouda

  • Datum & Tijd 20 november 2024 - 13.00-19.30 uur
  • Niveau Startend
  • Kosten €249; iedere volgende deelnemer van één school € 199
  • Onderwijstype po, s(b)o, (v)so-zml
  • Functie Ib’er , MT-lid, Directeur/Bestuurder, Kwaliteitsmedewerker, Gedragswetenschapper
  • Onderwerp ParnasSys

Van harte welkom op ons Gouwe Academie-symposium in Gouda op 20 november! We hebben weer een mooi programma voor je samengesteld.

Marcel van Herpen gaat tijdens een interactieve lezing met ons nadenken over: 

Werken aan goed onderwijs met pedagogische tact


Alleen met pedagogische tact doe je leerlingen en collega's en hun mogelijkheden echt recht! Hoe kun je daar nog bewuster mee bezig zijn in de omgang met je leerlingen? En hoe geef je dat vorm in je interacties met collega’s binnen je school of stichting? Welke bagage hebben leraren eigenlijk nodig om ‘te kunnen doen wat bij je past’, op een verantwoorde manier? Welke rol speelt intuïtie daarbij? 

In zijn bijdrage stelt Marcel van Herpen prikkelende vragen en neemt hij je mee in de zoektocht naar mogelijke antwoorden die jou een stapje verder kunnen helpen in je werk.

Voor wie?

De inhoud van dit symposium is voor ieder verrijkend, verdiepend en inspirerend, of je nu starter bent of al jarenlange ervaring hebt.

Wat kun je verwachten?

Een heel praktisch toepasbaar symposium. Je leert meer over pedagogische tact en wat dat vraagt van jouw rol. Na de lezing van Marcel van Herpen zijn er inspirerende workshops waar je kennis kunt opdoen en ervaringen kunt uitwisselen rond alle thema's in onze begeleiding. Denk bijvoorbeeld Kindbegrip, Schoolkwaliteit of de Leerlijnen Jonge Kind.

Het complete programma en de inhoud van de workshops lees je hieronder. 

Er zijn in totaal drie workshoprondes; niet in elke ronde worden alle workshops aangeboden. Maak zelf de keuze welke workshop je in welke ronde wilt volgen.

13.00 - 13.30 uur  Inloop
13.30 - 13.45 uur Welkom
13.45 - 15.15 uur  Interactieve lezing door Marcel van Herpen:
Werken aan goed onderwijs met pedagogische tact
15.15 - 15:45 uur Pauze en mogelijkheid om stands te bezoeken
15.45 - 16.30 uur Workshopronde 1
16.45 - 17.30 uur Workshopronde 2
17.45 - 18.30 uur Buffet
18.45 - 19.30 uur Workshopronde 3
19.30 uur Afsluitende borrel

Monitoring van burgerschap met Zien!+: vinken of vonken?

Workshopleider: Bertine Haverhals
In veel scholen wordt nagedacht over het ondersteunen van de maatschappelijke competenties van onze leerlingen. Naast het aanbod is er het vraagstuk over de monitoring. In deze workshop laten we je de mogelijkheden zien binnen Zien!+. Je krijgt inzicht hoe de inhoud van verschillende burgerschapslijsten zijn opgebouwd rond de basiswaarden van de democratische rechtstaat. De vragenlijsten bieden inzicht en geven praktische handelingsadviezen over hoe je je aanbod verder kan afstemmen op wat jullie leerlingen nodig hebben om te groeien in kennis, vaardigheden en attitude ten dienste van hun persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het innemen van hun plek in de maatschappij.

Optimale ouderbetrokkenheid met Parro en Ouderportaal

Workshopleiders: Daniël Overdijk en Joost Wissink
Het digitale ontmoetingsplein met tools als Parro en het Ouderportaal helpt je bij het efficiënt communiceren met ouders. Wat zijn de mogelijkheden van deze tools? Hoe richt je dit zo goed mogelijk in en welke keuzes maak je hierbij?

Cito – Leerling in beeld

Workshopleider: Gerda Schokker
Als ib'er of teamleider/directeur ken je de mogelijkheden van trendanalyses vanuit Leerling in beeld en ParnasSys op groeps- en schoolniveau. Je weet hoe je je collega's kunt ondersteunen om de inzichten die de toetsresultaten geven, te vertalen naar passende acties.

Veilig communiceren en samenwerken met externen in Kindkans

Workshopleider: Bart Vollmuller
Óók voor leerlingen waar het samenwerkingsverband niet bij is betrokken, kun je als school Kindkans benutten voor veilige communicatie! Een workshop voor ib’ers over hoe de overlegronde werkt en hoe je veilig en verantwoord via Kindkans toegang geeft zodat je voor één plan met meerdere externen kan samenwerken. 

Kindbegrip

Workshopleider: Patrick Bakker 
We nemen je mee in de achtergronden, opzet en werkwijze van Kindbegrip. Aan de hand van de fases van het handelingsgericht werken, laten we je ervaren hoe je Kindbegrip adequaat kunt inzetten in het verstevigen van het pedagogisch klimaat en het versterken van het sociaal-emotioneel leren bij jou op school.

Snel en effectief een OPP starten met de eerder ingevoerde administratie

Workshopleider: Herbert Schaap
Voor een leerling wil je een OPP maken. Soms omdat het moet (extra ondersteuning, Varia-wet, S(B)O), soms omdat je het OPP wenst te gebruiken als helpend instrument om de passende ondersteuning voor een kind vorm te geven. In deze workshop leer je ParnasSys zo te gebruiken dat je vanaf de eerste kennismaking met het kind of zijn ouders systematisch relevante informatie verwerkt. Omdat dit helpend is om goed onderwijs te geven aan alle kinderen in je groep. We leren ook hoe we deze eerder ingevoerde administratie nu kunnen gebruiken in het vernieuwde ontwikkelingsperspectief van ParnasSys.

Schoolkwaliteit van ParnasSys in samenhang gebruiken

Workshopleider: Anton de Jong
In deze workshop leer je de samenhang in Schoolkwaliteit van ParnasSys te benutten. Vanaf (strategische) doelen tot gedrag van de leraar in de klas. Hoe doe je dat met de verschillende instrumenten?

VO-adviezen en doorstroomtoets

Workshopleider: Gerda Schokker
Hoe benut je de beschikbare informatie uit het leerlingvolgsysteem, inclusief de resultaten van de doorstroomtoets, om te komen tot passende VO-adviezen? Wat zijn de veranderingen? Hoe zorg je voor een soepele samenwerking tussen leerkrachten, ib'ers, ouders en leerlingen?

Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind optimaal benutten in de onderbouw

Workshopleider: Nelleke de With
Wil je weten hoe je de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind zo optimaal mogelijk kunt inzetten? Hoe je de resultaten kunt analyseren en hoe je dit kunt bespreken tijdens een groepsbespreking en samen met de leerkracht kunt nadenken hoe je je aanbod erop afstemt? Hoe je zorgplannen kunt maken aan de hand van de leerlijnen? In deze workshop laten we je zien hoe je dit kunt doen en zorgen we ervoor dat je er de volgende dag in de praktijk mee aan de slag kunt.

Werken met het Kader voor Ontwikkeling voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Workshopleider: Erwin Dekker
Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben soms een specifieke ondersteuningsvraag. Om cyclisch en systematisch vorm en inhoud te kunnen geven aan het onderwijs voor deze doelgroep hebben we in de leerlijnenmodule de leerlijn Kader voor Ontwikkeling opgenomen. Naast dat er concrete doelen en een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen is, zijn er ook bronnen en/of lesmaterialen gekoppeld aan deze leerlijn. Graag vertel ik je hier meer over!

Mijnschoolteam

Workshopleider: Anton de Jong
Hoe stuur je ontwikkeling van leraren met behulp van Mijnschoolteam als middel? Hoe bied je professionele ruimte naast verantwoordelijkheid? Maak er (verdiept) kennis mee in deze workshop!

Goed zicht op de onderwijskwaliteit met Ultimview

Workshopleider: Cornee Bezemer
Houd realtime toezicht op de onderwijskwaliteit van jouw school of scholen binnen het bestuur. Je krijgt tips hoe je Ultimview (nog) beter in kunt zetten binnen je school/scholen: hoe maak je een goede analyse van alle beschikbare informatie en hoe vertaal je die naar passende doelen en acties? Je leert ook hoe je vanuit Ultimview kunt zien of leerlingen op koers liggen voor de referentieniveaus.

Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs

Workshopleider: Bertine Haverhals
In het (voortgezet) speciaal onderwijs wil je goed zicht hebben op de mate waarin de doelen worden gerealiseerd. Daarbij wil je kijken naar de brede vorming van leerlingen: cognitief, maar zeker ook sociaal-emotioneel en op het gebied van leren leren. Soms ook op aspecten als motoriek of mondelinge taal. Hierbij wil je de (toets- en observatie)resultaten vergelijken met de gekozen leerroute. In deze workshop krijg je input aangereikt hoe je op schoolniveau goed zicht kunt krijgen en houden op de mate waarin jullie ambities voor brede vorming worden gerealiseerd. Zodat je een kwaliteitsstructuur én cultuur hebt die alle betrokkenen motiveert om zich hiervoor in te zetten.

'Quick wins' vinden in jouw eigen ParnasSysomgeving (APK)

Diverse workshopleiders
Een privésessie van 45 minuten waarin jij (met eventueel directe collega’s) samen met een onderwijsadviseur de inrichting van jullie ParnasSysomgeving doorneemt. Je krijgt tips ter optimalisatie.
Let op: er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Administratie verdieping

Workshopleider: Joost Wissink
Je leert hoe je voor een betere administratie in ParnasSys niet alleen de leerlingtelling sluitend krijgt, maar ook hoe je de leerkrachten en ib’er beter administratief kunt ondersteunen.

Toetsresultaten en referentieniveaus betekenisvol maken

Workshopleider: Joost Wissink
Hoe kijk je aan tegen toetsen en bijbehorende referentieniveaus? Welke informatie geven toetsen en hoe geef jij de resultaten meer betekenis? We kijken naar een praktische vertaling van toetsresultaten naar handelen in de groep.

Vragen? Neem contact met ons op!

Meld je via het formulier hieronder aan voor dit symposium! Ben je de tweede of volgende deelnemer van een school, dan betaal je het gereduceerde tarief. Je kunt dit aangeven op het formulier.

Persoonlijke gegevens
Workshoprondes
Overige vragen
Met deze allergieën kunnen we rekening houden.