Home
Welkom! Schoolkwaliteit

Stel je schoolplan samen met Mijnschoolplan

 • Datum & Tijd In overleg
 • Niveau Startend & gevorderd
 • Onderwijstype po, s(b)o, (v)so-zml
 • Functie Directeur/Bestuurder
 • Onderwerp ParnasSys, Ontwikkelportfolio

Het nieuwe schoolplan gaat uitgevoerd worden op veel scholen! Hoe pak je het aan? Met de module Mijnschoolplan beschrijf je het schoolplan inclusief de uitwerking en jaarplannen en desgewenst met het toekennen van doelen aan professionele leergemeenschappen (PLG's).

Algemene informatie

Data en locatie

 • Deze scholing is beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op.

Doelen en inhoud

In drie dagdelen werken we met schoolleiders aan het inrichten van MijnSchoolplan, het uitwerken van jaarplannen in jaar- en actieplannen op schoolniveau. Ook maken we een doorkijkje naar het rapporteren over verbeterplannen.

 • Je kent de structuur van Mijnschoolplan.  
 • Op basis van zelfevaluatie vanuit het Onderzoekskader van de inspectie bepaal je actiepunten en parels voor de school.
 • Je leert de school te omschrijven inclusief kansen en bedreigingen en streefbeelden voor de komende jaren.
 • Je krijgt ideeën om het gesprek met het team hierover aan te gaan.
 • Je leert kwaliteitsindicatoren en acties te omschrijven in Mijnschoolplan.
 • Je leert deze om te zetten in jaarplanen waarbij we een PDCA-cyclus hanteren. 
 • Je kent de mogelijkheden om plannen aan een PLG toe te kennen zodat deze eigenaar is van een thema.
 • Je kent de verbindingen van Mijnschoolplan binnen Schoolkwaliteit van Parnassys en weet welke mogelijkheden er nog meer zijn.

Vragen? Neem contact met ons op!

Aanmelden

Meld je via het aanmeldformulier hieronder aan voor deze scholing!

Al onze scholingen zijn ook op aanvraag beschikbaar voor jullie team of organisatie. Data en locatie worden dan in overleg vastgesteld. Je ontvangt een offerte van ons. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen we contact met je op.


We nemen contact met je op om passende begeleiding af te spreken.
Persoonlijke gegevens
vb. BRIN-nummer: 00XX01, vb. bestuursnummer: 01234
Facturatie
Overige vragen