Terugkomdag Zien! voor s(b)o/vso-zml

Dinsdag 1 november 9:00-16:00 - Gouda

Deze aanvulling op de expertscholing geeft verdere verdieping en intervisie op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren van s(b)o/vso-zml-leerlingen.

 • Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op
 • Ib'ers, gedragswetenschappers, teamleiders, gedragsspecialisten
 • Gevorderde gebruikers die de Expertscholing Zien! hebben gevolgd

Doelstellingen:

De aanwezigen

 • Hebben de schoolopbrengsten met betrekking tot het sociaal-emotioneel functioneren besproken en hebben uitgewisseld hoe ze werken aan inspectiestandaard OR2 (sociale en maatschappelijke competenties)
 • Hebben verder geoefend met het interpreteren van groepsprofielen en individuele profielen
  • Relaties leggen met het ontwikkelingsperspectief en streefdoelen op schoolniveau
  • Inhoud en voorbereiding van groepsbesprekingen
 • Zijn geïnspireerd hoe ze hun collega’s kunnen stimuleren en begeleiden bij het versterken van het sociaal-emotioneel functioneren
  • Aansluiten bij de ontwikkelingsfasen van Dosen
  • Bewust inzetten van de pedagogische vaardigheden van Patterson
 • Weten hoe executieve functies en maatschappelijke competenties versterkt kunnen worden met behulp van de inhouden van Zien!
 • Hebben tips gekregen hoe het planmatig werken een impuls kan krijgen.

Kosten

 • 299,- per persoon

Het is ook mogelijk om deze dag op locatie te organiseren. De kosten zijn dan:

 • 858,- per dagdeel. (Met een maximum aantal deelnemers van 10 personen. Het minimum aantal mag je dan zelf bepalen.) 

Aanmelden

Aanmelden voor de scholing in Gouda op  1 november 2022 van 9:00-16:00 kan via het formulier hieronder.

Voor facturering