Experttraject Zien! voor s(b)o/vso-zml

27 september en 8 november 9:00-16:00 - Gouda

Speciaal voor intern begeleiders en gedragsspecialisten bieden we de expertscholing Zien! aan. Tijdens deze twee dagen bouwen we aan kennis, versterken we vaardigheden en maken we een implementatieplan op maat!

  • Deze scholing is beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op
  • Ib'ers, gedragswetenschappers, teamleiders, gedragsspecialisten
  • Gevorderde gebruikers

De doelen van deze dagen zijn:

  1. De deelnemer is toegerust om leerkrachten te begeleiden bij het gebruik van Zien!
  2. De deelnemer kent de theoretische verantwoording van Zien! en de Zien!-dimensies en kan een leerlingprofiel en een groepsprofiel lezen en interpreteren.
  3. De deelnemer weet hoe Zien! betekenis heeft in het werken met een cyclus (waarnemen, begrijpen, wegen, plannen, handelen, evalueren), op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau.
  4. De deelnemer heeft kennis van specifieke aandachtspunten met betrekking tot het stimuleren van het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen met specifieke behoeften.
  5. De deelnemer weet hoe de ouderbetrokkenheid vergroot kan worden door het gebruik van Zien!
  6. De deelnemer heeft nagedacht over de plaats die Zien! in de schoolontwikkeling kan innemen.
  7. De deelnemer weet hoe de inspectie omgaat met Zien! resultaten en heeft een mening over Zien! resultaten.

De groepsprofielen van de groepen van de teamleden nemen we tijdens de scholing ter hand om ze te begrijpen om daarna via de fase van het wegen te komen tot handelen. Ook de gesprekslijn komt aan de orde. Wat bespreek je met teamleden, hoe en waarom. De centrale vraag die leerkrachten beantwoorden is: “Wat heeft deze groep van mij nodig”? Met uitleg nemen we de fasen door: hoe kom je als teamlid via waarnemen, begrijpen, wegen tot een planning? Ook het integrale schoolbeleid t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling komt aan de orde.

Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gegeven en wordt reflectie gestimuleerd. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën en het geven van en vragen om feedback op plannen voor het vervolg.

Kosten

Het is mogelijk om deze tweedaagse op locatie te organiseren. De kosten zijn dan € 858,- per dagdeel. (Met een maximum aantal deelnemers van 10 personen. Het minimum aantal mag je dan zelf bepalen.) 

Aanvragen

Neem voor vragen of voor het aanvragen van een scholingstraject op locatie contact met ons op.