Home
Welkom! Flexibilisering

Efficiënt en planmatig werken aan Hoogbegaafdheid

  • Niveau Startend & gevorderd
  • Onderwerp Leerlijnen, ParnasSys, Hoogbegaafdheid
  • Functie Ib’er , Leerkracht/Docent
  • Onderwijstype po
  • Datum In overleg

De onderwijsbegroting van 2023 vraagt opnieuw aandacht voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Het optimaal benutten van ParnasSys kan helpen om planmatig en doelgericht deze leerlingen te begeleiden. Het nascholingsaanbod richt zich op het signaleren van de (hoog)begaafde leerling en het ondersteunen van leerlingen met de inzet van de leerlijn (hoog)begaafdheid in ParnasSys. Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er in samenwerking met de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) het ‘Kader voor ontwikkeling’ ingevoerd in de module Leerlijnen in ParnasSys.

Algemene informatie

Data en locatie

Data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Doelgroep

  • po en voltijds HB
  • leerkracht, ib’er, andere specialisten (hoog)begaafdheid

Doelen en inhoud

De deelnemers leren Parnassys optimaal te benutten voor de (hoog)begaafde leerling. 

Door het bewuster en doelgerichtere aanbod via ParnasSys in kaart te brengen, zal de kwaliteit van het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen omhoog gaan. We benutten deze training ook voor het doordenken van de verbinding tussen de verschillende begeleiders (bijv. leerkracht en begeleider verrijkingsgroep). 

 In 2023-2024 bieden we een tweedaags experttraject aan over hoe je ParnasSys kunt inzetten voor het signaleren en planmatig begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen. Daarin wordt onder andere ingegaan op het gebruik van de leerlijn ‘kader voor ontwikkeling’. 

Ben je je aan het oriënteren op de leerlijn hoogbegaafdheid? Kom naar een gratis productvoorstelling!


Vragen? Neem contact met ons op!

Aanmelden

Meld je via het aanmeldformulier hieronder aan voor deze scholing!

Al onze scholingen zijn ook op aanvraag beschikbaar voor jullie team of organisatie. Data en locatie worden dan in overleg vastgesteld. Je ontvangt een offerte van ons. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen we contact met je op.


Onze planner neemt contact met je op om dag en tijd af te spreken.
Persoonlijke gegevens
Adresgegevens
vb. BRIN-nummer: 00XX01, vb. bestuursnummer: 01234
Bevestiging