Home
Welkom! Flexibilisering

Efficiënt en planmatig werken aan Hoogbegaafdheid

  • Datum & Tijd In overleg
  • Niveau Startend & gevorderd
  • Onderwijstype po
  • Functie Ib’er , Leerkracht/Docent
  • Onderwerp Leerlijnen, ParnasSys, Hoogbegaafdheid

Het optimaal benutten van ParnasSys helpt om planmatig en doelgericht (hoog)begaafde leerlingen te signaleren en begeleiden. In deze teamscholing zetten we in op een optimale inzet van Parnassys voor de (hoog)begaafde leerling. Daarbij betrekken we ook de inzet van de leerlijn 'Kader voor ontwikkeling'.

Algemene informatie

Data en locatie

Data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Doelgroep

  • po en voltijds HB
  • leerkracht, ib’er, andere specialisten (hoog)begaafdheid

Doelen en inhoud

Je leert met je team Parnassys optimaal te benutten voor de (hoog)begaafde leerling. Daarbij betrekken we ook de inzet van de leerlijn 'Kader voor ontwikkeling'.

In deze scholing sluiten we aan bij de huidige situatie van de school, de visie op hoogbegaafdheid en de wensen die er zijn in het team. De invulling van de scholing is maatwerk, deze kan bestaan uit één of meerdere dagdelen scholing.

  • Het team leert het leerlingvolgsysteem gebruiken voor het signaleren en planmatig begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen. Natuurlijk starten we bij het begrip hoogbegaafdheid en een stukje visievorming.
  • Staat de basis, en wil je dit thema verder uitdiepen? We werken aan vaardigheden voor de verbinding tussen de verschillende begeleiders (bijv. leerkracht en begeleider verrijkingsgroep). Zij oefenen in het herkennen van de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen, zowel binnen de reguliere groepen als buiten de groep.
  • Wil je echt handelingsgericht aan de slag, dan vraagt dat inhoudelijke kennis en een praktijkgerichte aanpak. We verdiepen ons inhoudelijk in de leerlijnen, zodat je deze gedurende de hele HGW-cyclus optimaal kunt inzetten.

In 2024-2025 bieden we een tweedaags experttraject aan over hoe je ParnasSys kunt inzetten voor het signaleren en planmatig begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen. Daarin wordt onder andere ingegaan op het gebruik van de leerlijn ‘kader voor ontwikkeling’. 

Ben je je aan het oriënteren op de leerlijn hoogbegaafdheid? Kom naar een gratis productvoorstelling!

Vragen? Neem contact met ons op!

Aanmelden

Meld je via het aanmeldformulier hieronder aan voor deze scholing!

Al onze scholingen zijn ook op aanvraag beschikbaar voor jullie team of organisatie. Data en locatie worden dan in overleg vastgesteld. Je ontvangt een offerte van ons. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen we contact met je op.


We nemen contact met je op om passende begeleiding af te spreken.
Persoonlijke gegevens
vb. BRIN-nummer: 00XX01, vb. bestuursnummer: 01234
Facturatie
Overige vragen