Gouwe Academie onderwerpt instrument Zien! aan DPIA

Gouwe Academie neemt de privacywetgeving serieus en daarom hebben we aan de leverancierszijde een DPIA uitgevoerd.

DPIA staat voor Data Protection Impact Assessment, ook wel gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd. 

De verantwoordelijkheid bij het afnemen van een DPIA ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke (in de praktijk vaak een school(bestuur)). Bij Gouwe Academie vinden we het belangrijk dat onze instrumenten ook op AVG-vlak betrouwbaar zijn, en daarom hebben we ook aan de leverancierszijde een DPIA uitgevoerd voor het instrument Zien!. 

Dit is noodzakelijk omdat er bij Zien! sprake is van gegevens die gaan over de gezondheid (namelijk: het welzijn) van een kind. Daarnaast is er sprake van gegevensverzameling en stelselmatige monitoring van kwetsbare betrokkenen. 

Gebruikers van Zien! kunnen de door Gouwe Academie uitgevoerde DPIA als basis gebruiken voor hun eigen uit te voeren DPIA, en daarmee is dit document een vorm van dienstverlening die we beschikbaar stellen aan onze klanten. In dit nieuwsbericht vertellen we kort iets over het proces en de belangrijkste adviezen die uit de DPIA volgen.