Zien!+

Meer dan het volgen en versterken van sociale competenties

Wil je meer doen dan het volgen en versterken van sociale competenties? Kies dan voor een aanvulling in Zien!+.

 De resultaten van Kindbegrip kunnen op termijn geïntegreerd worden, zodat je op leerling- en groepsniveau de SEL-competenties (sociaal-emotioneel leren) en de vaardigheden op de contexten die binnen Zien!+ aan bod komen, kunt vergelijken. Bovendien helpt het om bewuste keuzes te maken hoe je samen met de leerling en de ouders met ontwikkelpunten aan de slag gaat. 

Er is een koppeling met ParnasSys: leerlingnamen, groepsindeling, medewerkersgegevens en mailadressen van ouders/verzorgers komen automatisch in Zien!

Wat is er nieuw in Zien!+

Inhoudelijk:

 • Aandacht voor persoonsvorming
 • Voor verschillende contexten: compacte vragenlijsten met bijbehorende ontwikkelpunten en handelingssuggesties
  • Omgaan met bekenden (resultaten uit Kindbegrip)
  • Omgaan met activiteiten (inclusief leren leren en executieve functies)
  • Burgerschap (maatschappelijke competenties)
  • Mediawijsheid
 • Draagt bij aan signalering en planmatig begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen

 Uitgangspunten en werkwijze: 

 • Leerling(vragenlijst) centraal, voor de leerlingen waar dat kan (de bovenbouw)
 • Werken met portfolio met ontwikkelpunten
 • Compacte lijsten (keep it simple)
 • Planmatig werken wordt ondersteund
 • Integratie van informatie van leerling, leerkracht, ouders en overige betrokkenen over de brede vorming van leerlingen
 • School kiest zelf met welke contexten ze aan de slag gaan en of ze Zien! vooral gebruiken voor screenen/observeren en/of voor planmatig begeleiden. Je bepaalt zelf hoe uitgebreid je dat doet.
 • Vergelijk het functioneren van je leerlingen met de zelf vastgestelde norm/ambitie

 

Voorbeelden van verkortvragen (dikgedrukte teksten) en ontwikkelpunten:

Voorbeeld van portfolio

Persoonsvorming

Wil je meer realiseren dan alleen kwalificatie en socialisatie? Wil je je leerlingen écht stimuleren, bevorderen en uitlokken om de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen? Ga met je team aan de slag met het bewust inzetten van de 8 pedagogische handelingen. Houd daarbij rekening met de ontwikkelingsleeftijd van je leerlingen.

Model ‘Aspecten van het Pedagogisch Handelen’ ten behoeve van het uitlokken, versterken en stimuleren van persoonsvorming

De onderwijsadviseurs van Gouwe Academie zijn beschikbaar om met je team heel praktisch aan de slag te gaan om concrete invulling te geven aan het toepassen van deze pedagogische handelingen.

Contactgegevens

Wil je vrijblijvend verkennen of Zien!+ iets is voor jullie school? Neem contact op via helpdeskzien@gouwe-academie.nl.