Wat is Zien! 1-16 voor sbo, so en vso?

Met Zien! breng je via observaties het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar het gaat verder dan alleen volgen.

Zo helpt Zien! je:

 • Begrijp het gedrag van de leerling nog beter
 • Ontvang concrete handelingssuggesties 
 • Gebruik Zien! preventief én curatief 
 • Verantwoord het proces duidelijk richting inspectie 
 • Betrek ouders bij de sociaal-emotionele ontwikkeling

Met Zien! kun je het hele proces van handelingsgericht werken doorlopen: van signaleren tot handelen. Op die manier word je als leerkracht geholpen bij het opstellen van een aanpak, zowel voor de groep als voor de leerling. Zo biedt Zien! ook handelingssuggesties en verwijzingen naar sova-methoden en -materialen voor het bevorderen van de ontwikkeling.

Hoe werkt de techniek van Zien! stand alone?

We brengen Zien! voor s(b)o en vso-zml onder in de al jaren bestaande techniek voor Zien!vo. Zie dit bestand voor een aantal schermafdrukken. Koppelen met ParnasSys is mogelijk. Namen van leerlingen, groepen en medewerkers en de groepsindeling zijn daardoor beschikbaar in Zien! Dit is beschikbaar vanaf september 2022.

De zeven dimensies

Het Zien! expertsysteem (basis) hanteert zeven dimensies, waarvan twee dimensies informatie geven over het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling (signaaldimensies). De overige vijf dimensies gaan in op de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal gebied (vaardigheidsdimensies). Ook kunnen leerlingen een vragenlijst invullen die dezelfde dimensies bevraagt.

Bij de antwoordopties in Zien! voor s(b)o en vso speelt vooral mee in wat voor soort situatie de leerling het gedrag al laat zien, in welke frequentie. Dit heeft als meerwaarde dat je in de groeps- en leerlingprofielen sneller ziet welke ondersteuning de leerling nodig heeft én het maakt het makkelijk om het ontwikkelingsperspectief op te stellen en te evalueren, wat betreft het sociaal-emotioneel functioneren. Voor scholen die werken met het landelijk doelgroepenmodel is er bovendien een koppeling gemaakt met Zien!scores. 

Leerlingvragenlijsten 

Er zijn speciale (papieren) versies van de leerlingvragenlijsten gemaakt voor het vso en bovenbouw van het s(b)o voor leerlingen waar de reguliere, digitale versie Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat te moeilijk blijkt te zijn. De leerlingvragenlijst Zien! 1-16 Leer- en leefklimaat mag (ook) gebruikt worden voor het monitoren van de sociale veiligheid. 

Bij de vragenlijsten zijn PowerPointpresentaties ontwikkeld met foto’s per Zien!-aspect. Het idee is dat er voorafgaand aan het invullen van vragen over een Zien!-aspect eerst een (groeps)gesprekje gevoerd wordt, om te bevorderen dat de leerlingen de juiste context in gedachten nemen bij het invullen. De resultaten kunnen worden ingevoerd in Zien!, door een volwassene. Het is ook mogelijk dat de leerlingen de vragenlijst direct in Zien! invullen. 

Er zijn meerdere versies van het boekje met de vragenlijst, waarbij de stellingen hetzelfde zijn: 

Versie met vraagstelling in picto’s


Wat biedt Zien!+

 • Ondersteuning op onderstaande thema’s: 
  • sociale competenties (eventueel resultaten uit Kindbegrip)
  • leren leren/omgaan met je taak
  • mediawijsheid
  • burgerschap/maatschappelijke competenties
 • Ontwikkelpunten voor al bovenstaande thema’s voor de drie leeftijdsgroepen (4-7 jaar; 8-9 jaar; 10-12 jaar)
 • De mogelijkheid om met een portfolio te werken
 • Compacte vragenlijsten zowel voor leerkrachten als voor leerlingen
 • Een (optionele) oudervragenlijst / vragenlijst voor overige betrokkenen