Welkom

Symposium Toekomstgerichte kwaliteitscultuur

woensdag 22 november 2023 in Gouda

Symposium

  • Datum 22 november 2023
  • Tijd 14.00-19.30 uur
  • Kosten €199; elke volgende deelnemer van dezelfde school €175
  • Niveau Fase 2: Gevorderde gebruiker

Van harte welkom op ons Gouwe Academie-symposium in Gouda op 22 november! We bieden je een mooi programma aan met een interessante spreker en voldoende ruimte om je kennis te verdiepen in workshoprondes.

Luc Greven, bekend van zijn boeken over leiderschap en de rol van de ib'er, houdt de keynote lezing:

Een toekomstgerichte kwaliteitscultuur
Samen met de intern begeleider als kwaliteitscoördinator 
beter onderwijs realiseren


Voor wie?

Of je nu starter bent in je rol als ib'er, schoolleider/teamleider of al jarenlange ervaring hebt, de inhoud van dit symposium is voor ieder verrijkend, verdiepend en inspirerend!

Wat kun je verwachten?

Een heel praktisch toepasbaar symposium. Je leert hoe je werkt aan een toekomstgerichte kwaliteitscultuur en wat dat vraagt van jouw rol. Na de keynote van Luc Greven zijn er inspirerende workshops waar je kennis kunt opdoen en ervaringen kunt uitwisselen omtrent bijvoorbeeld Kindbegrip, Schoolkwaliteit of de Leerlijnen Jonge Kind.

Het complete programma en de inhoud van de workshops lees je hieronder. 

Er zijn in totaal drie workshoprondes. Je wordt ingedeeld op basis van je voorkeuren; waar mogelijk zijn dat de eerste drie keuzes die je doorgeeft in het aanmeldformulier.

14.00 - 14.30 uur  Inloop
14.30 - 14.45 uur Welkom
14.45 - 15.15 uur  Keynote door Luc Greven: Een toekomstgerichte kwaliteitscultuur
15.30 - 16.15 uur  Workshopronde 1
16.30 - 17.15 uur  Workshopronde 2
17.30 - 18.15 uur Maaltijd
18.30 - 19.15 uur Workshopronde 3
19.15 uur Afsluitende borrel

Cito – Leerling in Beeld

Workshopleider: Gerda Schokker
Als ib'er of teamleider/directeur ken je de mogelijkheden van trendanalyses vanuit Leerling in beeld en ParnasSys op groeps- en schoolniveau. Je weet hoe je je collega's kunt ondersteunen om de inzichten die de toetsresultaten geven, te vertalen naar passende acties.

ParnasSys naast toetsleveranciers (IEP, Boom)

Workshopleider: Joost Wissink
ParnasSys ontvangt tussenopbrengsten vanuit alle toetsleveranciers. Hoe kun je deze data handig in ParnasSys en Ultimview interpreteren? Wat zijn de verschillen tussen de portalen van de aanbieders zelf en ParnasSys? Dat zijn de vragen en onderwerpen voor deze workshop.

Kindkans

Workshopleider: Bart Vollmuller
Oók voor leerlingen waar het samenwerkingsverband niet bij is betrokken, kun je als school Kindkans benutten voor veilige communicatie! Een workshop voor ib’ers over velig communiceren en samenwerken met externen, waarbij je vertrouwelijke informatie wilt delen.

Kindbegrip

Workshopleiders: Patrick Bakker 
In deze workshop nemen we je mee in de achtergronden, opzet en werkwijze van Kindbegrip. Aan de hand van de fases van het handelingsgericht werken, laten we je ervaren hoe je Kindbegrip adequaat kunt inzetten in het verstevigen van het pedagogisch klimaat en het versterken van het sociaal-emotioneel leren bij jou op school.

OPP

Workshopleider: Herbert Schaap
ParnasSys heeft de module voor het ontwikkelingsperspectief (OPP) geheel vernieuwd. Het doelgroepenmodel is de basis van dit nieuwe OPP. Tijdens deze workshop onderzoeken we de veranderingen en spreken met je over de keuzes die jij hebt in de inrichting. Voor welke kinderen moeten we een OPP maken en voor welke kinderen is het geadviseerd om dat te doen? En hoe zorgen we ervoor dat dit document altijd helpend is voor de ontwikkeling van een leerling?

Schoolkwaliteit

Workshopleider: Anton de Jong
In deze workshop leer je de samenhang in ParnasSys Schoolkwaliteit te benutten. Vanaf (strategische) doelen tot gedrag van de leraar in de klas.

Administratie – Verdieping

Workshopleider: Joost Wissink
Wat komt er administratief gezien op je af? Wat zijn de vernieuwingen in ParnasSys en wet- en regelgeving? In deze workshop maak je kennis met de administratieve vernieuwingen.

VO-adviezen en doorstroomtoets

Workshopleider: Gerda Schokker
Hoe benut je de beschikbare informatie uit het leerlingvolgsysteem, inclusief de resultaten van de doorstroomtoets, om te komen tot passende VO-adviezen? Wat zijn de veranderingen? Hoe zorg je voor een soepele samenwerking tussen leerkrachten, ib'ers, ouders en leerlingen?

Ouderbetrokkenheid en – communicatie

Workshopleiders: Daniël Overdijk / Joost Wissink
Welke mogelijkheden zijn er met ParnasSys om de ouders optimaal te informeren en betrekken bij de school? Kies een goede mix tussen het gebruik van bijvoorbeeld Parro, het digitaal rapport en mailings.

Zien!+ Persoonsvorming – en burgerschap

Workshopleider: Martine Blonk
In deze workshop ontdek je hoe je leerlingen met Zien!+ aanvullend kan gebruiken naast Kindbegrip van ParnasSys ter versterking van de persoonsvorming van onze leerlingen. In deze workshop gaan we in op het volgen en versterken van het belangrijke aspect burgerschap. Daarnaast laten we de mogelijkheden zien rond het volgen en ondersteunen van het leren leren (executieve functies) en de digitale geletterdheid.

Leer- en ontwikkelingslijnen 0-7

Workshopleiders: Nelleke de With / Doreanne Tigchelaar
In deze workshop vertellen we je over ons nieuwe pakket ‘Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind’ in ParnasSys. Hoe volg je de ontwikkeling van de leerling en de groep? Hoe houd je het overzicht? Hoe zorg je voor doelgericht en betekenisvol aanbod in de onderbouwgroepen? 

Hoogbegaafdheid

Workshopleider: Erwin Dekker
In deze workshop ervaar je hoe je (hoog)begaafdheid kunt signaleren met behulp van ParnasSys en hoe je de ondersteuningsbehoeften en passende doelen in beeld kunt krijgen. Je maakt daarnaast kennis met de leerlijn voor (hoog)begaafden (kader voor ontwikkeling van SLO), binnen de module leerlijnen.

Gynzy / adaptieve verwerkingssoftware

Workshopleider: Gésanne Swinkels
Tijdens de workshop word je meegenomen in de mogelijkheden van de verwerkingssoftware van Gynzy. De volgende onderdelen zullen aan bod komen:
  • werking van de adaptiviteit
  • analyseren van resultaten op leerling-, groeps- en schoolniveau
  • referentieniveaus en Gynzy

Mijn Schoolteam

Workshopleider: Anton de Jong
Hoe stuur je ontwikkeling van leraren met behulp van Mijnschoolteam als middel? Hoe bied je professionele ruimte naast verantwoordelijkheid? Maak er (verdiept) kennis mee in deze workshop!

Ultimview

Workshopleider: Cornee Bezemer
Houd realtime toezicht op de onderwijskwaliteit van jouw school of scholen binnen het bestuur. Je krijgt tips hoe je Ultimview (nog) beter in kunt zetten binnen je school/scholen: hoe maak je een goede analyse van alle beschikbare informatie en hoe vertaal je die naar passende doelen en acties?

Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs

Workshopleider: Bertine Haverhals
In het (voortgezet) speciaal onderwijs wil je goed zicht hebben op de mate waarin de doelen worden gerealiseerd. Daarbij wil je kijken naar de brede vorming van leerlingen: cognitief, maar zeker ook sociaal-emotioneel en op het gebied van leren leren. Soms ook op aspecten als motoriek of mondelinge taal. Hierbij wil je de (toets- en observatie)resultaten vergelijken met de gekozen leerroute. In deze workshop krijg je input aangereikt hoe je op schoolniveau goed zicht kunt krijgen en houden op de mate waarin jullie ambities voor brede vorming worden gerealiseerd. Zodat je een kwaliteitsstructuur én cultuur hebt die alle betrokkenen motiveert om zich hiervoor in te zetten.

APK’s ParnasSys 

Diverse workshopleiders
Met alleen je eigen school neem je samen met een onderwijsadviseur in 45 minuten de inrichting van jullie ParnasSysomgeving door. Je krijgt tips ter optimalisatie. Let op: er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Vragen? Neem contact met ons op!

Je kunt je aanmelden via het formulier hieronder

Persoonlijke gegevens
Adresgegevens
Workshoprondes
Bevestiging